Verkiezingssalvo

Permanente kieskoorts leidt tot hervormingsverlamming.
Peter Van Rompuy wil met “verkiezingssalvo” doorbraak forceren.

Senator Peter Van Rompuy (CD&V) legt vandaag zijn wetsvoorstel neer dat een “verkiezingssalvo” wil invoeren in de kieswetgeving. Van Rompuy, die onderstreept dat het om zijn persoonlijk standpunt gaat en niet om een partijstandpunt, wil de regionale verkiezingen voortaan 10 weken voor de federale en Europese verkiezingen laten plaatsvinden. De laatste twee vallen dan op dezelfde dag. Doordat Kamer en Senaat net als de regionale assemblees een legislatuurparlement van vijf jaar worden, ontstaat er een verkiezingsvrije periode van meer dan vier jaar. Peter Van Rompuy wil zo de permanente kieskoorts definitief een halt toeroepen en een duurzaam politiek kader creëren. Op die manier hoopt hij de heersende hervormingsverlamming te doorbreken die tot een onhoudbare spreidstand leidt tussen razendsnelle maatschappelijke veranderingen en de actuele politieke stilstand.

In het voorbije decennium trok de Belg in 6 van de 10 jaren naar de stembus. CD&V-senator Peter Van Rompuy: ,,Deze opeenvolging van verkiezingsjaren creëert een haast permanente verkiezingskoorts die structurele hervormingen in de weg staat. De twee onmisbare grondstoffen hiervoor zijn immers politieke moed en… tijd.  Moed en tijd zijn onontbeerlijk om (aanvankelijk) impopulaire maar noodzakelijke hervormingen te doen uitgroeien tot populaire maatregelen. Als een politicus niet de tijd krijgt om te oogsten wat hij zaait, dan verliest hij de stimulans om moed te tonen, om vol te houden en te bouwen aan beleid gericht op de langetermijn’’.

Om diepgaande hervormingen te kunnen doorvoeren, kunnen de politici dus best beschikken over een lange verkiezingsvrije periode. Een vaak gehoorde oplossing is het organiseren van samenvallende verkiezingen. Peter Van Rompuy is het hier niet mee eens. Deze oplossing druist immers in tegen de geest van alle voorgaande staatshervormingen:  meer verantwoordelijkheid en democratisch bestuur op elk beleidsniveau.

Salvo

Daarom pleit senator Van Rompuy voor de invoering van een “verkiezingssalvo” waarbij de regionale verkiezingen voortaan 10 weken voor de federale en Europese verkiezingen worden gehouden. De laatste twee vallen dan op dezelfde dag (cfr slide in bijlage). Doordat de Kamer en de Senaat net als de regionale assemblees een legislatuurparlement van vijf jaar worden, ontstaat er een verkiezingsvrije periode van meer dan vier jaar. Idealiter gaat het “verkiezingssalvo” van start in 2014, het jaar dat de volgende regionale, federale en Europese verkiezingen zijn gepland. Aan de organisatie van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen wijzigt er niets.

Peter Van Rompuy: ,,Dit voorstel, dat ik in eigen naam indien, is misschien niet perfect, maar lijkt me toch het meest haalbare. Het verzoent immers de eigen dynamiek van elk bestuursniveau met de even legitieme verzuchting naar minder verkiezingsperiodes. En vooral: het biedt de politiek het electorale kader waarbinnen men zich volop kan richten op datgene waarvoor het volk politici kiest: het voeren van een daadkrachtig beleid op lange termijn’’.

Klik hier voor het wetsvoorstel

Nieuwsblad – Verkiezingssalvo tegen permanente kieskoorts

6 reacties On Verkiezingssalvo

 • Pingback: Geen samenvallende verkiezingen | Peter Van Rompuy blog ()

 • Indien de constante verkiezingskoorts, met 6 verkiezingen de afgelopen 10 jaar, of maw. een verkiezing om de 1,6 jaar, een degelijke regering of structurele hervormingen onmogelijk zouden maken, hoe komt het dan dat er in de periode 1970-1991 op 21 jaar tijd15 verkiezingen, maw. een verkiezing om de 1,4 jaar, werden gehouden, en dat er in diezelfde periode wel een aantal grote staatshervormingen werden doorgevoerd.

  In de VS worden om de 2 jaar verkiezingen gehouden voor het federale niveau. In uw voorstel worden verkiezingen in België nog maar om de 5 jaar gehouden. Ik wantrouw politici die het aantal verkiezingen – en dus de controle door hun kiezer – tot een absoluut minimum willen terugdringen. Volgens mij is de democratie daar niet mee gediend.

  • dag paul, voor de staatshervorming van 1970 moet je ook de jaren ervoor meerekenen, daar ligt het gemiddelde rond de 3 jaar zonder verkiezingen. tussen ’70 en ’81 vonden daarentegen 5 (federale) verkiezingen plaats … en steeg de overheidsschuld ongeveer 75% (!) boven het europese gemiddelde uit. tussen ’81 en ’85 werd met veel moeite de staatsschuld onder controle gebracht (een socio-economische hervorming) dankzij vier jaar zonder verkiezingen. in 1993 volgende nog een staats- en socio-economische hervorming. Tussen ’91 en ’95 vonden geen verkiezingen plaats. toeval? ik meen van niet, vandaar mijn voorstel.

   • Beste Peter,

    Uw cijfers kloppen niet helemal. Tussen 1958 en 1970 waren er, gemeenteraadsverkiezingen meegerekend, 5 verkiezingen, dus verkiezingen om de 2,5 jaar. In 1994 waren er gemeenteraadsverkiezingen, dus er waren wel degelijk verkiezingen tussen ’91 en ’95. Het blijft natuurlijk wel bedenkelijk dat men enkel nog meent te kunnen besturen door het aantal verkiezingen terug te dringen. Het centraliseren van de verkiezingen vergroot ook de macht van de top van de verschillende politieke partijen, en leidt dus onvermijdelijk tot een vermindering van het democratisch inspraakrecht van de burger. Een wetsvoorstel zoals dat van u zou dus ook flankerende maatregelen moeten kennen ivm. het zich niet verkiesbaar stellen voor verschillende assemblées of het probleem van de opvolgers.

    Overigens, in Duitsland vinden er zowat ieder jaar verkiezingen plaats in een of meerdere deelstaten. De uitkomst daarvan heeft, in tegenstelling tot de regionale verkiezingen bij ons een mogelijk veel grotere impact op de federale regering via de vertegenwoordiging in de Bundesrat. De Bundesregierung zit daardoor in een soort permanente verkiezingskoorts. Niettemin hoor ik nooit een pleidooi om daar de verkiezingen te laten samenvallen. Misschien ligt het probleem bij ons wel elders ipv. bij de frequentie van de verkiezingen.

    • Beste Paul,

     zoals u kan lezen in het voorstel raak ik niet aan de lokale verkiezingen. de interferentie tussen federale en deelstatelijke verkiezingen is veel groter.
     eveneens zal u in mijn voorstel lezen dat ik verwijs naar de wetsvoorstellen die parlementhoppen moeten tegengaan.

     de opeenvolging van Duitse deelstatelijke verkiezingen remt niet alleen Merkel af maar zelfs heel de eu.

     mvg

     peter

 • Dag Peter,
  Uw verkiezingssalvo lijkt me een goed idee en hoop dat het vorm zal krijgen.
  Wat het parlement-hoppen betreft schrijf je dat samenvallende verkiezingen het voordeel hebben het hoppen onmogelijk te maken.
  Als ik de punten -S. 5- 428 t/m 431 onder “b Evaluatie” goed begrijp dan is dat naar mijn mening niet helemaal uitgesloten.
  Iemand , b.v. een stemmenkanon die verkozen wordt in het regionale parlement kan in de tijdspanne van 10 weken nog op de federale en/of de europese lijst geplaatst en verkozen worden .Hij verliest dan wel zijn mandaat voor de regionale en de opvolger krijgt zijn plaats. Omtrent die opvolging is er ook al veel kritiek.Mocht hij/zij in een van de twee laatste niet verkozen worden kan hij/zij het eerste mandaat terug opnemen.
  Misschien heb ik tekst toch niet goed begrepen dan graag een verduidelijking.
  Dank voor uw aandacht

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer