Wetsvoorstel crowdfunding

Senator Peter Van Rompuy heeft een wetsvoorstel klaar dat crowdfunding promoot. Dit fenomeen, dat overgewaaid komt van de Verenigde Staten, moet toelaten bepaalde projecten van diverse aard te financieren door middel van het verzamelen van kleine bedragen via het internet die afkomstig zijn van het grote publiek. Met dit wetsvoorstel wil senator Van Rompuy vooral het debat hierover in België eindelijk openbreken en in een stroomversnelling brengen. In België is Tom Dice de bekendste gebruiker van dit alternatieve financieringssysteem.

Peter van Rompuy: “Door de kredietcrisis wordt het steeds moeilijker om voor projecten voldoende financiering te vinden via de klassieke weg, namelijk de banken. Zo hebben diverse nieuwe ondernemers en culturele organisaties meer dan ooit nood aan externe financiering. Waarom geven we de burger geen kans om te investeren in initiatieven van hun keuze?”

Met zijn voorstel wil hij het debat over crowdfunding in ons land openbreken. “Terwijl de rente historisch laag staat, hadden de Belgen in maart 225 miljard euro op de bank te staan. Crowdfunding laat toe een deel van dit kapitaal te investeren in projecten van eigen keuze – en vaak ook van eigen bodem – die een grotere return kunnen hebben dan het klassieke spaarboekje”, zegt Peter Van Rompuy. Zo kunnen bijvoorbeeld culturele organisaties die onlangs minder subsidies ontvingen proberen om via crowdfunding alsnog extra geld in het laatje te brengen.

De opzet van het systeem gebeurt als volgt. Iemand lanceert een bepaald initiatief, waarna geïnteresseerden via een internetplatform een aandeel kunnen kopen. De waarde van het dividend hangt vervolgens af van het succes van het project. Ter illustratie: de fans die investeerden in het album van Tom Dice ontvingen maar liefst 260% winst per dividend. Je kan ook steeds je inleg terugvragen indien je dat wenst.

In tegenstelling tot andere landen, waar het fenomeen veel beter is ingeburgerd, is er in België geen specifieke regelgeving voorzien. Volgens de huidige wetgeving mag een project in ons land zonder al te veel rompslomp 100.000 euro inzamelen. Indien dit bedrag echter overschreden wordt, wordt het project aanzien als een financiële instelling die een ‘beroep doet op het openbaar spaarwezen’, en in dat geval moet de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) een vergunning afleveren.

Peter Van Rompuy stelt voor om het plafond van 100.000 euro op te trekken naar 1.000.000 euro, waardoor meer projecten in aanmerking kunnen komen voor crowdfunding. Het zal belangrijk zijn om garanties te voorzien voor de investeerders. Deze garantie is in belangrijke mate door artikel 4 van de bankwet voorzien. Degene die gelden van het publiek ontvangt, kan er niet vrij over beschikken. De contractuele clausules moeten volgens de bankwet voorzien dat de ontvangen gelden slechts voor twee doeleinden aangewend kunnen worden: terugstorting aan de betrokken investeerder of doorstorting met het oog op de uitvoering van het project.

Volgens de CD&V’er kan dit systeem enkel goed werken als het FSMA een degelijk evaluatiesysteem ontwikkelt, dat een minimale veiligheid van de investeerders garandeert. “We moeten er steeds zeker van kunnen zijn dat het geld dat geïnvesteerd wordt effectief voor dat project wordt gebruikt”, besluit Van Rompuy.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer