Vlaanderen int slechts 65,5% van de uitgeschreven boetes voor inbreuken op de kilometerheffing.

Sinds april 2016 is voor vrachtwagens op Belgische wegen de kilometerheffing van kracht. Vaste controlepunten en mobiele teams controleren op de naleving van de reglementering. 99% van de gecontroleerde vrachtwagens zijn conform de wetgeving maar van de voertuigen die niet voldoen en bijgevolg een boete ontvangen, ligt het gemiddelde inningspercentage voor Vlaanderen slechts op 65,5%. Tot eind vorig jaar waren de geïnde boetes eveneens goed voor bijna 22 mio euro aan Vlaamse inkomsten. “Het inningspercentage van de uitgeschreven boetes ligt laag. Uiteraard is dit mede het gevolg van onbekende buitenlandse voertuigen maar ook voor Belgische vrachtwagens ligt het inningspercentage laag. We moeten dus blijven inzetten op de efficiëntie en effectiviteit van de gevoerde handhaving,” aldus Vlaams fractievoorzitter Peter Van Rompuy (CD&V).  

Inningspercentages van de uitgeschreven boetes voor inbreuken op de kilometerheffing op 2 september 2020[1]

 2016201720182019Gemiddelde
Belgische vrachtwagens61,0%59,6%70,8%71,3%65,68%
Buitenlandse vrachtwagens72,6%64,8%63,6%60,7%65,43%
     65,55%

Ondanks het lage inningspercentage hanteert Vlaanderen een vast stramien om overtreders te beboeten.

  • Voor vrachtwagen met gekende voertuighoudergegevens bestaat dit uit het versturen van de boete gevolgd door een eerste en een tweede herinnering om tot slot over te gaan tot invordering via een gerechtsdeurwaarder. Terzelfdertijd komt het voertuig op een ‘alertlist’ waardoor mobiele teams het voertuig kunnen onderscheppen en over gaan tot onmiddellijke inning. 
  • Voor vrachtwagens waarvan de voertuighoudergegevens onbekend zijn, gaan mobiele teams meteen over tot onmiddellijke inning. Bij niet betaling kan het voertuig aangehaald worden. Wanneer de vrachtwagen niet onderschept kan worden, komt het voertuig eveneens op de ‘alertlist’. 

Sinds 5 december 2019 zijn alle anonieme OBU’s geblokkeerd. Dat zal alvast een positieve impact hebben op het aandeel vrachtwagens met onbekende voertuighoudergegevens. Voor buitenlandse vrachtwagens is het daarenboven belangrijk dat Vlaanderen snel werk maakt van de omzetting van de EETS-richtlijn voor grensoverschrijdende uitwisseling van informatie.” Aldus Van Rompuy

Enkele opvallende cijfers die een gevolg zijn van het lage inningspercentage:

  • Op 7 augustus 2020 stonden op de alertlist 6.169 buitenlandse voertuigen waarvan de voertuighoudergegevens onbekend zijn en 10.258 voertuigen met openstaande boetes;
  • Sinds 2016 werden er 123 vrachtwagens getakeld voor 2203 openstaande boetes of 1.687.613 euro;
  • Het hoogst aantal openstaande boetes voor één voertuig bedraagt 159;
  • 1.245 boetes uit 2016 voor een bedrag van 1.403.452,13 euro werden nog steeds niet geïnd.

Om de efficiëntie en effectiviteit van de gevoerde handhaving te verhogen, moeten ook bijkomende acties opgezet worden om (potentiële) fraudeurs te vatten. Ik denk hierbij aan gezamenlijke acties met o.a. het BIPT (cfr. Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) en overleg met verschillende dienstverleners om potentieel frauduleus gebruik te achterhalen en aan te pakken,” besluit Van Rompuy.


[1] Voor 2020 ligt het voorlopige inningspercentage voor Belgische vrachtwagens op 45,1% en op 33,6% voor buitenlandse vrachtwagens op.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer