Tweede exemplaar Kids ID aanvragen moet mogelijk worden voor gescheiden ouders

Tijdens de vakantieperiode worden heel wat gescheiden ouders geconfronteerd met een vervelend administratief probleem. Wie met de kinderen op vakantie wil gaan naar een ander land in de EU, moet ook voor de kinderen jonger dan 12 jaar over een Kids ID beschikken. Als enkele dagen voor het vertrek evenwel blijkt dat de Kids ID nog bij de andere ouder is, geeft dat aanleiding tot heel wat stress. Als de verstandhouding tussen de gescheiden ouders goed is, kan het probleem vaak nog tijdig opgelost worden. Maar in geval van een vechtscheiding verloopt het doorgeven van de Kids ID soms problematisch. “De gemeente kan evenwel maximaal één exemplaar van de Kids ID afleveren.” stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Van Rompuy. Daarom stelt hij voor “om het mogelijk te maken dat voor een kind van gescheiden ouders een tweede Kids ID kan aangevraagd worden.”

De Kids-ID is het elektronisch identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar. De Kids ID is in heel wat gevallen vereist. Zo hebben kinderen jonger dan 12 een Kids-ID nodig om te reizen binnen Europa. Zonder KidsID raakt je kind bijvoorbeeld het vliegtuig niet op. Maar ook buiten de vakantieperiode wordt de ID vaak gebruikt voor de inschrijving op school, de aankoop van geneesmiddelen op voorschrift in de apotheek of een treinabonnement. Het is ook erg nuttig om veilig te surfen op het internet of als sportabonnement.

In tegenstelling tot de gewone identiteitskaart – die kinderen vanaf 12 jaar verplicht steeds bij zich moeten hebben – is een Kids-ID geen verplicht document. De ouders moeten zelf het initiatief nemen om de Kids-ID aan te vragen. De Kids ID hoort bij het kind. Gescheiden ouders zijn verplicht om de Kids ID aan de andere ouder mee te geven. Maar bij gescheiden ouders gebeurt het dat bij het wijzigen van ouder vergeten wordt om ook de Kids ID mee te geven. In de gevallen waarin de andere ouder echter weigert de Kids ID door te geven, kan men niet anders dan een kortgedingprocedure opstarten.

“Het niet beschikken over een tweede exemplaar van een Kids ID is voor vele gezinnen met kinderen van gescheiden ouders een bron van heel wat stress op vakantie, bij de inschrijving op school of bij de aankoop van geneesmiddelen of een treinabonnement. Het mogelijk maken om een tweede exemplaar van de Kids ID aan te vragen bij de gemeente kan dit probleem oplossen. Daarbij moet wel elke vorm van misbruik – zoals bijvoorbeeld parentale ontvoering – worden uitgesloten. Daarom kan de afgifte van een tweede Kids ID enkel na het voorleggen van een onderling akkoord ondertekend door beide ouders of een rechterlijke beslissing.” meent Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Van Rompuy. “Ik zal de minister van binnenlandse zaken hierover bevragen en desgevallend een voorstel indienen in de senaat.”

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer