Symposium 'Voorbij het BBP'

Symposium georganiseerd in samenwerking met de Parlementaire Werkgroep “Nieuwe indicatoren voor economische prestaties, sociale vooruitgang, levenskwaliteit en geluk”.

Brussel, Senaat, 26 november 2012

Voorbij het BBP, wetenschappelijke inzichten en beleidsmogelijkheden in België.

De laatste jaren groeit de overtuiging dat het Bruto Binnenlands Product een onvolmaakte indicator is van de vooruitgang van een land. Bij de burgers leeft ook de bekommernis dat de economische groei niet noodzakelijk ten goede komt aan de zwaksten in de samenleving en ten koste dreigt te gaan van het milieu.

Deze zorg van de bevolking heeft zijn weerslag gehad op beleidskringen. Bovendien is er ook in het economische onderzoek meer aandacht gekomen voor de vraag op welke wijze er een breed concept van welzijn kan geformuleerd worden. Er worden methoden voorgesteld om het BBP te corrigeren.

Met dit symposium willen we het maatschappelijk debat rond deze vragen verrijken en stimuleren. We willen ook bijdragen tot de ontwikkeling van een operationeel denkkader dat het mogelijk maakt om op een evenwichtige en democratische wijze een al te eng denken rond economische groei te overstijgen.

Programma en Praktische schikkingen

1 reacties On Symposium 'Voorbij het BBP'

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer