Studentendorpen: geen goed idee

Tegen 2015 komen in Leuven 3.500 studenten bij. Dat is 10% meer dan vandaag. Het aantal studenten fluctueert doorheen de jaren, maar er zijn sterke argumenten om te geloven dat op de korte termijn het studentenaantal haast zeker zal blijven stijgen. Heel wat opleidingen worden van vier naar vijf jaar gebracht. Het aantal international studenten blijft stijgen. En jongeren studeren langer dan vroeger.

Deze groei aan studenten – tesamen met de inwonersaangroei – zet de Leuvense vastgoedmarkt onder druk, waardoor wonen steeds minder betaalbaar wordt. Vooral jonge gezinnen krijgen het moeilijk omdat het type woning waar zij naar zoeken, vaak ook in trek is als studentenwoning.

Voor alle duidelijkheid, er bestaat geen mirakeloplossing voor deze problematiek!

Sinds kort circuleert het voorstel om ‘Olympische studentendorpenuit de grond te stampen in de rand van de stad. Dat lijkt mij geen goed idee. Het grote probleem met deze studentendorpen is net hetzelfde als met grote broer het Olympische dorp. Eenmaal de atleten weg zijn, blijven de gebouwen verweesd achter…

Stel dat het aantal studenten over tien jaar terug daalt (In Gent is er dit jaar een overschot aan studentenkoten). Wat doen we dan met een half bezet (en dus onrendabel) studentendorp? Zo’n megacomplex kan je immers niet deels ombouwen tot bijvoorbeeld een zorgcentrum voor senioren. Als de studentpopulatie ooit daalt, dreigen grootschalige studentencomplexen de stadskankers van de toekomst te worden. Dat is geen onrealistisch scenario. Immers, in de toekomst zullen steeds meer studenten op latere leeftijd terugkeren naar de aulabanken om zich te herscholen. Deze oudere studenten hebben vaak al een gezin, en voor hen is een studentenkot dus geen optie. Daarenboven raakt ook onderwijs van op afstand (online) steeds meer ingeburgerd. (Sommige Amerikaanse proffen hebben 250.000 viewers per les!)

Als we aan stadsplanning doen, moeten we dus denken op de lange termijn, aan duurzame oplossingen. Dus geen grootschalige ‘studentenkazernes’ in de binnenstad, of ‘Olympische studentendorpen’ in de deelgemeenten.

Veel beter is in te zetten op kleinere projecten op mensenmaat.

  • De stad en de KULeuven stelden reeds een lijst op van locaties waar nieuwe studentenvoorzieningen mogelijk zijn, met respect voor de omwonenden. Ik stel voor om hier binnen de ring een limiet van 150 studenten per project aan toe te voegen. Dus geen grote studentenkazernes aan bijvoorbeeld de Vaartkom. Maar ook in de rand zijn geen megaprojecten van bijvoorbeeld 600 studenten en meer welkom (zie persbericht JONGCD&V).
  • Binnenkort beschikt de associatie rond KULeuven in quasi elke centrumstad over een campus. De universiteit kan studenten van nabijgelegen campussen (Brussel, Hasselt, Mechelen) aanmoedigen om zich in deze steden te vestigen. Momenteel verblijven sommigen van hen in Leuven.
  • Recent werd nog voorgesteld om de regels voor het openstellen van kamers in private woningen (kotmadam 2.0) te versoepelen. Zo krijgt een mooie Leuvense traditie nieuwe zuurstof.
  • In de zomer brengen speelstraten buren dichter bij elkaar. Er moet nagedacht worden over een vorm van ‘speelstraten’ tijdens het academisch jaar, zodat studenten ook meer Leuvenaar worden. Een goed sociaal contact helpt onnodige verzuring (en beroep op de politie) tegen te gaan. Studenten voelen zo ook beter aan dat ze rechten hebben, maar ook plichten.
  • De huidige databank Kotwijs.be bevat 85% van alle beschikbare studentenvoorzieningen. Dit moet verder opgetrokken worden. Een open databank helpt tot het vormen van een transparante kotenmarkt.

De groei van de stad is niet alleen een uitdaging op het vlak van betaalbare huisvesting, maar ook qua mobiliteit, beschikbare publieke ruimte, overlast, klimaat, … Daarom moeten nieuwe studentenkoten ingeplant worden op plaatsen met een goede toegang tot het openbaar vervoer, voldoende fietsenstallingen en parking. De projecten moeten klimaatneutraal zijn en architecturaal passen binnen de stijl van de buurt. De gebouwen moeten zo geconstrueerd worden dat zij op de lange termijn omgebouwd kunnen worden voor een andere woonfunctie, zoals bijvoorbeeld service flats.

Hoe realiseren we de groei van de stad, in combinatie met een groei aan levenskwaliteit? Dat is dé uitdaging voor Leuven!

Er bestaat geen mirakeloplossing. Ook uw creatieve voorstellen zijn dus meer dan welkom!

Aarzel niet mij te contacteren.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer