Steeds meer vaders nemen ouderschapsverlof, ook 1/10de-onderbreking is populair

Vorig jaar namen 86.310 Belgen ouderschapsverlof. Dat is ruim 9% meer dan het jaar voordien. Deze tendens is onder andere het gevolg van het stijgend aantal vaders die kiezen voor dit stelsel, alsook de toenemende populariteit van de 1/10de onderbreking. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams fractievoorzitter Peter Van Rompuy (cd&v) opvroeg bij minister van Werk Pierre-Yves Dermagne. “In de Rat Race is het voor ouders een uitdaging om alle balletjes in de lucht te houden. Ouderschapsverlof is voor jonge gezinnen dan ook een welgekomen verlofstelsel. De recent ingebouwde flexibiliteit waarbij het ouderschapsverlof in verschillende periodes kan opgenomen worden en de mogelijkheid van een 1/10-onderbreking hebben hierbij zeker een stimulerend effect,” analyseert Van Rompuy de cijfers.

In 2022 namen 30.402 vaders ouderschapsverlof. Dat is ruim een verdubbeling tegenover 2013, toen 14.849 mannen hiervoor kozen. Ook bij de vrouwen steeg in deze periode het aantal aanvragen. Al is de stijging met 45% minder spectaculair. Met een aandeel van 65% (of 55.908) in 2022 zijn het overigens nog steeds vooral vrouwen die kiezen voor ouderschapsverlof. “Toch zien we een positieve evolutie,” aldus Van Rompuy. “Ook vaders kiezen vaker voor ouderschapsverlof en dragen zo meer bij tot de zorg voor het gezin. Hopelijk zet deze evolutie zich komende jaren verder door waardoor evenveel vaders als moeders kiezen voor dit systeem.” 

In de cijfers valt ook de populariteit van de 1/10de onderbreking op. Deze mogelijkheid werd sinds 1 juni 2019 gecreëerd. In 2020 (het eerste volledige jaar) waren er 7.833 ouders die voor dit type kozen. Vorig jaar steeg dit aantal tot 15.192 of bijna een verdubbeling. 

Toch nuanceert Van Rompuy de cijfers. Vorig jaar was geen recordjaar. In coronajaar 2020 lag het aantal, met 90.233 opnemers, hoger. Uiteraard moeten we dat in de context van de lockdown zien, alsook de flexibiliteit van het toen ingevoerde corona-ouderschapsverlof. Met 72,3% neemt de Belgische werkzaamheidsgraad afgelopen jaren eveneens toe. Aangezien er meer Belgen aan het werk zijn, zijn er uiteraard meer arbeidskrachten die van het systeem gebruikmaken. “Om de werkzaamheidsgraad verder te laten stijgen, is een evenwichtige combinatie van werk en gezin primordiaal. Flexibele verlofsystemen kunnen hiertoe bijdragen. Harmoniseren van verschillende verlofstelsels waarop ouders beroep kunnen doen in functie van de opvoeding van hun kinderen is hiertoe alvast een optie. Daarenboven opteert men in de Scandinavische landen voor een kindvolgend kader waarbij het aantal verlofdagen niet per ouder, maar wel per kind worden vastgelegd,” suggereert Van Rompuy.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer