Peter Van Rompuy wil begrotingspact aanscherpen

Het Europese Stabiliteitspact vereist dat elke lidstaat over een intern ‘begrotingspact’ beschikt dat bepaalt hoe de begrotingsinspanningen verdeeld worden over de verschillende entiteiten van het land. In 2013 gaf België uitvoering aan deze verplichting door middel van een samenwerkingsakkoord. Maar vier begrotingsjaren later blijkt dit begrotingspact in feite dode letter te zijn. Voor de begrotingen ‘14, ‘15, ‘16 en ‘17 werd geen akkoord bereikt tussen de verschillende regeringen van ons land over de verdeling van de begrotingsinspanning die de EU van België als geheel verwacht. Het Overlegcomité nam telkens louter ‘akte’ van de begrotingsdoelstelling die elke regering voor zichzelf bepaalde. Daardoor trad ook het controlemechanisme onder toezicht van de Hoge Raad van Financiën nooit in werking. Het gevolg is dat de beoogde begrotingsdoelstellingen slechts deels werden gerealiseerd. Vooral de federale overheid en Brussel bleven hierbij in gebreke. Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Van Rompuy wil het begrotingspact nu aanscherpen op vier essentiële punten om te komen tot meer betrouwbare begrotingen:

  1. Indien de verschillende regeringen niet tot een gezamenlijk akkoord komen, zullen de doelstellingen die door de Hoge Raad van Financiën aan de verschillende entiteiten afzonderlijk oplegt toch van toepassing worden.
  2. De Hoge Raad van Financiën zal elk jaar nagaan in welke mate elk van de regeringen haar doelstellingen daadwerkelijk heeft gerealiseerd.
  3. De entiteit die ‘significant’ afwijkt van het opgelegde pad zal dit aan de Hoge Raad moeten verantwoorden of door de HRF een traject voorgelegd krijgen om het tekort alsnog in lijn te brengen met de doelstelling (“explain or comply”);
  4. De onafhankelijkheid van de Hoge Raad van Financiën moet worden versterkt.

Bij de beoordeling van de Belgische begroting in het voorjaar van 2017 stelde de EU commissie deze aanpassingen aan het begrotingspact als voorwaarde voor de goedkeuring van het Belgische stabiliteitspact. “Ik ga er van uit dat de regeringen van dit land hun gemaakte afspraken met de EU op dit punt nakomen.” Van Rompuy dient hiertoe alvast een concreet voorstel in in het Vlaams parlement om het samenwerkingsakkoord op vier punten aan te scherpen.

In 2015 stelde België een structurele begrotingsinspanning van 0,6% voorop, maar realiseerde slechts 0,2%. In 2016 werd een verbetering van 0,5% beoogd, maar werd slechts 0,1% gerealiseerd. Ook het IMF gaf in haar laatste rapport aan dat België ‘meer professionele en betrouwbare begrotingscijfers moet indienen.’ “Door het begrotingspact op deze punten aan te scherpen, zullen alle regeringen van ons land er toe gedwongen worden om meer betrouwbare begrotingscijfers op te maken. De beheersbaarheid van de overheidsschuld vormt immers een hoeksteen van het vertrouwen van de burger in de politiek.”

Verschenen in De Tijd.

 

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer