Peter Van Rompuy (CD&V) wil 187 miljoen euro besparen door hardere strijd tegen prijsafspraken

De voorbije tien jaar verdubbelde in ons land het percentage van openbare aanbestedingen waarbij slechts één bedrijf een voorstel indiende van 10 naar 20% in 2015. Dat kan het gevolg zijn van een tekort aan concurrerende bedrijven op de markt, maar ook van prijsafspraken of kartelvorming. Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Van Rompuy wil daarom het toezicht verscherpen om deze wanpraktijken tegen te gaan. “Daartoe dien ik in het Vlaams parlement een actieplan in met een reeks concrete maatregelen om de strijd tegen ‘samenspanning’ fors op te drijven. Door het toezicht op de vrije marktwerking te verstrengen, kan de Vlaamse overheid immers eenzelfde kwalitatieve dienstverlening garanderen maar dan voor minder geld. De burger moet meer waar krijgen voor zijn belastinggeld.”, aldus Van Rompuy.

Internationale studies tonen aan dat overheden door de vrije concurrentie tussen marktspelers te versterken hun aankoopkosten kunnen drukken met 3%. De Vlaamse en lokale overheden besteedden in 2017 in totaal voor 6,251 miljard euro aan overheidscontracten. De strijd tegen prijsafspraken kan de Vlaamse en lokale overheden dus 187 miljoen euro per jaar opleveren.

Een verscherpt toezicht is vooral nodig in sectoren met een grote marktconcentratie, zoals grote wegenwerken of verkeerssignalisatie. “Binnenkort start in Antwerpen met de Oosterweel-verbinding de ‘werf van de eeuw’, terwijl we nog steeds niet beschikken over een afdoend toezicht op de markt van de bouwmaatschappijen,” meent Van Rompuy.

Daarom stelt Van Rompuy een actieplan voor om de mededinging bij overheidsopdrachten te versterken door o.a.:

  • Verplicht overmaken van een lijst van alle onderaannemingen, evenals transparantie over latere wijzigingen in de onderaanneming na de gunning van de opdracht;
  • Beter bekendmaken van de clementieregeling;
  • Datamining op basis van nieuwe technologiën en het koppelen van bestaande databanken.

“Aanbestedende ambtenaren die weet hebben van prijsafspraken dienen nu vaak toch geen klacht in omdat ze vrezen dat daardoor de overheidsopdracht maanden of zelfs jaren vertraging zou oplopen. Nochtans leidt een klacht bij de mededingingsautoriteit helemaal niet tot enige vertraging. Het beter informeren van de aanbestedende ambtenaren kan dus ook al een grote stap vooruit betekenen in de strijd tegen samenspanning.” suggereert Van Rompuy tot slot.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer