De peiling strookt wel met mijn buikgevoel

Partijen die van polariseren hun handelsmerk maken, hebben de wind niet langer vol in de zeilen. Polariseren gaat over het veilig stellen van partijbelangen. Besturen gaat over het veilig stellen van het algemeen belang. De burger kent en herkent het onderscheid maar al te goed. Enkele dagen geleden zat ik samen met enkele jonge ondernemers. ‘Hou op met polariseren en pak de problemen aan!’ Dat was de algemene teneur. De mensen hebben wel degelijk het gevoel dat de politiek hen aan het vergeten is. Maar niet omdat er niet zou gesproken worden over thema’s die tot voor kort taboe zouden geweest zijn. De problemen zijn intussen gekend, maar de oplossingen laten op zich wachten. Uiteindelijk wordt een politicus afgerekend op zijn daden, niet op zijn woorden. ‘Un homme politique s’exprime d’abord par ses actes. C’est d’eux dont il est comptable’ zei François Mitterrand al. Het is goed dat de premier nu drie werven geopend heeft (veiligheid, economie, sociale bescherming). Ik pleitte hier al een jaar geleden voor op deze blog. De burgers verwachten tastbare resultaten. De laatste twee jaar van de legislatuur gaan in. It’s delivery time!

Hoe radicaler het debat wordt gevoerd, hoe sterker de roep naar houvast. De impasse waarin de VS met Trump of het VK met de brexit verzeild raken, schrikt velen af. In tijden van totale verwarring zoeken mensen naar a safe pair of hand. Geen autoritaire despoot, maar wel leiders die de bakens uitzetten en de weg uit de crisis wijzen. Niet met grote(ske) uitspraken, maar met redelijke oplossingen. Die aanpak is CD&V op het lijf geschreven. Keep calm and carry on.

De Amerikaanse filosoof Cornel West stelt dat er twee soorten politici zijn. Enerzijds zijn er thermometer-politici, die de temperatuur in de samenleving meten en pas dan hun mening vormen. Anderzijds zijn er  thermostaat-politici, die de temperatuur in de samenleving onder controle houden. De peiling is een aanmoediging voor de thermostaat-politici.

(PS: Een uitstel van het begrotingsevenwicht kan enkel als deze zomer zowel een begroting voor 2018 als voor 2019 wordt opgesteld. Zo herstel je een geloofwaardig pad naar een evenwicht. Volgend jaar is immers een verkiezingsjaar … )

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer