Opinie in De Morgen: zeggen dat er bespaard wordt op zorg tart alle verbeelding

Wie zorg nodig heeft kan maar beter niet in Vlaanderen wonen. Alleszins, dat is het beeld dat Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout aan de Vlaamse bevolking eerder deze week probeerde op te hangen (DM 28/11). Uiteraard mag de oppositie kritische vragen
stellen bij het beleid, dat is haar rol. Maar als men bij gebrek aan een eigen verhaal niet verder komt dan de Vlaamse zorgsector zo zwartgallig mogelijk voor te stellen, in de hoop daar politiek profijt uit te halen, dan dient men noch de sector, noch de mensen die zorg nodig hebben, en voedt men enkel de antipolitiek.

We stellen samen met Groen vast dat de zorgsector onder druk staat. Zorgnoden nemen toe en de sector moet sneller uitbreiden dan dat er opgeleid personeel kan worden gevonden. Dat is geen evident vraagstuk. Maar doen alsof er weinig of niets gebeurt, dat er godbetert bespaard wordt op zorg in Vlaanderen, tart alle verbeelding. Deze legislatuur alleen al neemt het budget voor welzijn toe met 28 procent of meer dan 3,5 miljard euro tot 16 miljard euro in 2023. Is dat een signaal dat wij zorg niet als een kerntaak van de overheid beschouwen?

Verder stelt de Groen-voorzitter dat er wordt “gekoketteerd met een slanke overheid ten koste van cruciale overheidstaken”,
om vervolgens zijn stelling te staven met halve waarheden en grove onwaarheden. Dat het zorgbudget niet wordt geïndexeerd bijvoorbeeld. Dat terwijl het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood wel degelijk gekoppeld is aan de index. Wie minder eigen middelen heeft ontvangt bovendien een hoger budget, tot 669 euro per maand. Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, dat voor iedereen hetzelfde is ongeacht het inkomen, stijgt van 130 naar 135 euro per maand. Het klopt dat dit geen volledige indexering is, maar wij kiezen ervoor om in eerste instantie extra in te zetten op mensen met een lager inkomen.

Herhaaldelijk hekelt Vaneeckhout de keuze van de regering om de begrotingstekorten niet te laten oplopen. “De begroting als argument gebruiken is een intellectueel zwaktebod”, zo stelt hij. Op dat punt verschillen we fundamenteel van mening. Voor ons is een gezonde begroting net de basis om ons weerbaar te maken om met crisissen om te gaan, zoals we de laatste jaren helaas aan den lijve hebben ondervonden.

Een gezonde begroting maakt ook dat er ruimte is om te investeren, en dat de investeringen die we vandaag doen de volgende jaren nog kunnen worden aangehouden. Bijvoorbeeld als het gaat over investeringen in een beter statuut. Vaneeckhout stelt dat dat beter moet? Wel, deze regering investeert 577 miljoen euro in betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor de Vlaamse zorg- en welzijnssector, een budget dat jaar na jaar ter beschikking moet zijn en waarvoor we de komende jaren bijkomende inspanningen willen leveren. Het werk is immers niet af, denk aan de kinderopvang.

Voor ons is een gezonde begroting de basis voor duurzaam beleid. Het is dus niet óf een gezonde begroting óf investeren in zorg en welzijn. We kiezen voor beide.

Katrien Schryvers & Peter Van Rompuy

Opinie op 30 november 2022 verschenen in De Morgen.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer