JONGCD&V Leuven pakt geluidshinder aan

Uit onderzoek van Test-Aankoop vorige week bleek dat Leuven tot de top drie in Vlaanderen behoort op het vlak van leefkwaliteit. De studie wees aan dat ‘Lawaai’ één van de zwakkere punten is voor de Leuvenaars met een score van 55 op 100. Aangezien JONGCD&V Leuven steeds ruimte voor verbetering ziet, installeerden we daarom een decibelmeter op onze smartphone. “Gewapend met deze ‘app’ trekken we door de stad om op enkele centrale punten de decibels te meten. Een eerste vaststelling is dat de decibelmeter vooral de hoogte in gaat door voorbijrijdende bussen of spoorwegverkeer”, zegt Joris Philips, ondervoorzitter JONGCD&V Leuven.

Met deze ludieke actie wil JONGCD&V in eerste instantie het stadsbestuur oproepen om werk te maken van het opstellen van een professioneel samengestelde ‘geluidskaart’ voor Leuven. Op zulke geluidskaarten wordt met kleurcodes aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in twee door Europa voorgeschreven indicatoren: de Lden en de Lnight. De Lden geeft een gemiddelde van de geluidsniveaus over een volledige dag, avond en nacht, waarbij men de avond- en nachtniveaus zwaarder laat doorwegen. Deze indicator is representatief voor mogelijke hinder. De Lnight-indicator stelt enkel het geluidsniveau tijdens de nachtperiode voor en is dus een maat voor mogelijke slaapverstoring.

Peter Van Rompuy: “Het Vlaamse Gewest stelde reeds een geluidskaart op voor Gent, Antwerpen en Brugge. Het opstellen van deze geluidskaart wordt opgelegd en gesteund door de Europese Unie. Hoog tijd dat ook voor Leuven een geluidskaart wordt opgesteld. Wijken waar een geluidsoverlast wordt vastgesteld, krijgen een diepgaand onderzoek naar de oorzaken en gepaste acties vanwege het lokale bestuur. En burgers kunnen deze kaarten gebruiken om na te gaan of de wijk waar ze bijvoorbeeld een woning wensen te kopen wel een rustige buurt is.”

Enkele resultaten uit het onderzoek van JONGCD&V Leuven:

Tussen 40 – 60 dB:

  • Vlierbeek Kessel-Lo;
  • Mussenstraat, centrum Leuven;
  • Speelplein Sint-Lambertus Heverlee (op zaterdag).

Tussen 60 – 80 dB:

  • Vredeplein Kessel-Lo;
  • Ladeuzeplein Leuven;
  • Bondgenotenlaan Leuven;
  • Martelarenplein Leuven.

Tussen 80 – 100+ dB:

  • Diestsesteenweg Kessel-Lo,
  • Heverleebos (vlak naast E40);
  • Wijgmaalsesteenweg (buurt van het viaduct van Wilsele).

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer