Delen wordt het nieuwe hebben

U vond de clash tussen Uber en de klassieke taxi-diensten al hard? Wel, het is slechts een rimpeling aan het wateroppervlak. Onder de waterlijn is veel meer inbeweging. We gaan niet door een storm in een glas water, maar we staan voor een klimaatsverandering.

Via Uber delen we onze wagens. Via AirBnB delen we onze huizen. Via Swap kan je je kleren ruilen. Via EasyCar verhuur je je wagen, mét verzekering. Via Wehelpen.nl kan je vrijwilligers opsporen, … De rode draad is dat particulieren hun eigendom en middelen met elkaar delen via het internet, vaak tegen vergoeding. Delen wordt het nieuwe hebben!

Daarmee komen particulieren op het terrein van professionelen. In de tijd voor de digitale revolutie – ‘toen de dieren nog spraken’ – waren de schaalvoordelen voor professionelen groot genoeg om een betere prijs/kwaliteitsverhouding te bieden dan individuele burgers. Maar door de nieuwe communicatietechnologieën is het bij elkaar brengen van aanbieder en gebruiker haast gratis geworden, waardoor de particulier nu weer in het voordeel komtSmall is beautiful.

Dat veroorzaakt een aardschok in heel wat traditionele industrieën. De taxi’s zijn heus niet alleen. Traditionele mediahuizen bibberen al enkel bij de gedachte aan de komst van Netflix. Energiereuzen worden in de hoek gedrumd door lokale energieproductie gebaseerd op zon, wind of water, die particulieren onderling delen via een smart grid. Banken weten geen weg met crowdfunding. Bitcoin heeft de ambitie om een plaats te verwerven naast de Dollar en de Euro. Google wil nu zelfs de ruimte veroveren. The future ain’t what is used to be …

Dat neemt niet weg dat de overheid er over moet waken dat voor alle actoren een gelijk speelveld geldt. Wie taxidiensten aanbiedt via Uber moet BTW aanrekenen. De inkomsten moeten aangegeven worden in de personenbelasting. En niemand mag op de weg passagiers vervoeren zonder correcte verzekering. De overheid organiseert de wetgeving en het toezicht zo dat alle spelers zich aan dezelfde spelregels kunnen en moeten houden.

#Verbiedt

Kunnen we deze veranderingen tegenhouden? Dat is de verkeerde vraag. Willen we dit tegenhouden? Er biedt zich immers een ‘window of opportunity‘ om een nieuw reservoir aan ondernemerschap, creativiteit en engagement aan te boren. Door dingen te delen, gebruiken we onze middelen efficiënter. Zo worden we productiever. En meer productiviteit is pas echt meer welvaart voor allen!

Maar zal dit geen jobs vernietigen in de klassieke sectoren? De economische geschiedenis van de voorbije honderd jaar leert dat de werkloosheid het laagst is in economieën waar innovatie het hoogst is. Oude jobs en inkomsten worden vervangen door nieuwe.

Maar de voordelen blijven niet beperkt tot de economie of het materiële. Door te delen, verbruiken ook minder grondstoffen. Zo werken we aan een beter klimaat. Meer nog, mensen krijgen ook meer controle over hun eigen leefwereld. Ze produceren zelf energie, en delen die met elkaar. En toezicht door de overheid op de kwaliteit van diensten wordt aangevuld door beoordelingen van de aanbieders door de gebruikers zelf, op de website consulteerbaar door iedereen.

Shift happens

Maar kunnen we die tsunami aan verandering wel nog aan? Velen kunnen nu al niet meer volgen in de ‘rat race‘. De economie moet draaien op het ritme van de mens, en niet omgekeerd!

Stress is vaak gelieerd aan een gevoel van onmacht. Onmacht over de eigen werkuren, loopbaan, … Heel wat nieuwe technologieën bieden net de kans om een deel van ons werk en leven terug zelf in handen te nemen. Denk maar aan telewerken, dat ons meer greep geeft op de indeling van onze dag, en nieuwe kansen biedt om werk en gezin met elkaar te combineren. Deze nieuwe vrijheid zal gepaard gaan met een nieuwe bereidheid om verantwoordelijkheid op te nemen, niet alleen voor de eigen toekomst, maar ook voor de mensen rondom ons en wie na ons komt. Dat is pas echte duurzaamheid!

Bij elke verandering moeten we ons de vraag stellen: zal dit onze levenskwaliteit verhogen of niet? Zo ja, dan moeten we er voor durven gaan! Stap voor stap nemen we zo samen onze leefwereld terug in handen.Share by share.

Gepubliceerd op Knack.be.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer