De kinderbijslag afschaffen doet meer denken aan Trump dan aan liberalisme

Ik verslik mij niet zo makkelijk in mijn koffie. Als het toch eens gebeurt, komt het veelal door een duwtje van een van mijn kinderen. Maar maandagmorgen lag het niet aan hen, wel aan het voorstel van JongVLD om de kinderbijslag af te schaffen. JongVLD verwijst één van de hoekstenen van de sociale bescherming voor gezinnen met kinderen zonder enige gêne naar de prullenbak. Hoeveel gezinnen met kinderen kunnen aan het einde van de maand de rekeningen betalen zonder kinderbijslag?! De kinderbijslag volstaat al helemaal niet om de extra kosten te compenseren die een kind met zich meebrengt voor voeding, kleding, verwarming, geneesmiddelen, doktersbezoeken, een ruimere auto of huis, etc. De kinderbijslag is de uitdrukking van de solidariteit tussen gezinnen zonder kinderen met gezinnen met kinderen. Dat moeten we vooral zo houden. Kinderen zijn nu eenmaal de toekomst voor ons allen.

Polarisatie ten top

De kinderbijslag is ook een wapen in de strijd tegen armoede. Bij gezinnen met 3 of 4 kinderen wordt de kans op armoede haast gehalveerd dankzij de kinderbijslag! Omdat JongVLD toch gelijke kansen wil blijven promoten, stelt het voor om het bedrag dat nu uitgegeven wordt aan kinderbijslag – 3,6 miljard euro – integraal te herinvesteren in beter onderwijs, gratis kinderopvang en maaltijden op school. Dat biedt volgens hen een betere garantie dat alle kinderen ook daadwerkelijk gelijke kansen genieten. Daarbij gaan ze evenwel volledig voorbij aan het feit dat de kansen van kinderen niet enkel op school, maar ook en vooral bepaald worden door de thuissituatie. Wat met gezinnen die tegenslag kennen in het leven? Wat met ouders die werkloos worden of kinderen die ziek zijn? Door het afschaffen van de kinderbijslag wordt de kloof tussen kansarme en kansrijke gezinnen niet kleiner, maar net groter. Alsof de polarisatie in onze samenleving nog niet hevig genoeg woedt.

Economische jungle

Bovenal verbaast het mij dat dit voorstel van liberalen komt. Op allerlei andere domeinen pleiten ze heviger dan ooit voor minder overheid en meer vrijheid. Op het jongerencongres passeerde zelfs een voorstel de revue om vrij wapenbezit in te voeren … Maar als het over de kinderbijslag gaat, dan draaien ze de redenering net om! Geen keuzevrijheid meer om zelf te bepalen hoe we het geld van de kinderbijslag willen besteden om onze kinderen best op te voeden, maar het enkel nog uitgeven aan overheidsdiensten. Daarom kan hun voorstel moeilijk aanzien worden als een ‘ideologische uitschuiver’. Het is helemaal niet liberaal. Het is de vrijheidsideologie van de economische jungle. Wie sterk staat op de arbeidsmarkt moet nog meer vooruit kunnen gaan. Wie de kansen die hij krijgt niet kan grijpen heeft dat zogezegd enkel aan zichzelf te danken. Winner takes all. Zo creëer je niet meer gelijke kansen, maar net meer omgekeerde herverdeling. Het voorstel van JongVLD doet veeleer denken aan Trump – die miljoenen Amerikaanse gezinnen hun ziekteverzekering wil ontnemen – dan aan het liberalisme. Echte liberalen zouden in deze tijden van populisme ten strijde moeten trekken voor meer liberté én meer égalité voor alle burgers, ongeacht hun afkomst of herkomst. Blijkbaar kiest deze generatie JongVLD’ers voor de vrijheid van de economische jungle, terwijl links zich tegenwoordig steeds meer vergaapt aan het communisme van de PTB. Voorstellen zoals het afschaffen van de kinderbijslag voeden het maatschappelijk debat niet met nieuwe ideeën, maar voeden enkel de aloude polarisering tussen rechts en links. Daar helpen we de Vlaamse gezinnen echt niet mee vooruit.

Verschenen op newsmonkey.be.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer