Beperkt aantal samenwerkingsakkoorden tussen VDAB en Vlaams-Brabante lokale besturen

Vlaanderen heeft de ambitie om een tewerkstellingsgraad van 80% te halen. Dat wil zeggen dat 80% van de Vlamingen op beroepsactieve leeftijd effectief aan het werk zijn. De laatste cijfers wijzen op een Vlaamse tewerkstellingsgraad van 77%. Er zijn evenwel grote provinciale verschillen. Terwijl de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen met respectievelijk 79,5% en 79,3% aanleunen tegen het streefcijfer, blijft Vlaams-Brabant met 73,6% duidelijk achter. Om deze regionale verschillen te overbruggen, sluit de VDAB samenwerkingsovereenkomsten met clusters van Vlaamse steden en gemeenten. Amper 26 van de 65 Vlaams-Brabantse besturen sloot zo’n overeenkomst. Dat blijkt uit informatie die Vlaams fractievoorzitter Peter Van Rompuy (cd&v) opvroeg bij Minister van Werk Jo Brouns. “Er zijn regionale verschillen op de arbeidsmarkt. Daarom vormen deze specifieke samenwerkingsovereenkomsten een belangrijk instrument. Terwijl 79% van de Vlaamse besturen zo’n overeenkomst heeft, is dat voor Vlaams-Brabant amper 40%. Dat is zéér opmerkelijk aangezien de provincie het verst staat van een tewerkstellingsgraad van 80%. Ik roep de Vlaams-Brabantse steden en gemeente en de VDAB dan ook op om hier dringend vaart te maken,” aldus Van Rompuy.     

Concrete acties binnen drie strategische doelstellingen 

Alle acties in de samenwerkingsovereenkomsten hebben de ambitie bij te dragen aan de Vlaamse werkzaamheidsgraad. Gezien de diversiteit van de lokale arbeidsmarkt zijn de acties zeer verschillend. Wel kaderen deze steeds binnen drie strategische doelstellingen nl. 

  • Elk talent telt/meer mensen aan het werk;
  • Perspectief op talent voor elke werkgever;
  • Een duurzaam loopbaanperspectief voor elke burger. 

Dat vertaalt zich in concrete acties zoals overleg in functie van activering, organiseren van laagdrempelige lokale jobmatchingsinitiatieven of werken aan randvoorwaarden zoals fietslessen of een mobiel opleidingsaanbod. 

Geen evolutie in Vlaams-Brabant

Peter Van Rompuy: “Begin dit jaar vroeg ik de minister ook naar een stand van zaken. Toen was er een samenwerkingsovereenkomst met 26 van de 65 Vlaams-Brabantse besturen. Er is dus geen enkele evolutie zichtbaar. Dit in tegenstelling tot andere provincies. Zo hebben in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen bijna 9 op 10 lokale besturen een overeenkomst.” 

De ervaringen zijn trouwens positief. Waar er een oveernkomst is ontstaat een positieve dynamiek binnen en tussen lokale besturen, VDAB en andere relevante arbeidsactoren. Dat leidt tot een multiplicatoreffect van acties die bijdragen aan het verhogen van de Vlaamse werkzaamheidsgraad.

Bekijk hier de reportage op RINGtv.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer