Europees kampioen levenskwaliteit!

Peter Van Rompuy schreef een bijdrage voor het boek ‘Bruto Nationaal Geluk – Bhutan inspireert de wereld’. Een boek over geluk als maatschappelijk gegeven. Onder de titel ‘geluk en politiek, haat en liefde?’ toont hij aan dat beiden onafscheidelijk zijn en pleit hij voor een set van indicatoren die maatschappelijke vooruitgang meten, alsook de oprichting van een Belgische ‘nudge’-unit.

De laatste jaren groeit de overtuiging dat het BBP een onvolmaakte indicator is om de maatschappelijke vooruitgang in een land te meten. De strikt economische indicator schiet te kort. Veel elementen worden immers niet opgenomen, zoals de gezondheidszorg, het niveau van onderwijs, sociale ongelijkheid, het milieu of de kwaliteit van de publieke dienstverlening.

Als oprichter van de parlementaire werkgroep voor ‘nieuwe indicatoren voor economie, sociale zekerheid, levenskwaliteit en geluk’ heeft Peter Van Rompuy bijgedragen aan een door de meerderheid ondertekend wetsvoorstel voor een set van aanvullende indicatoren.  Deze indicatoren moeten op een eenvoudige manier informatie kunnen verschaffen over de evolutie van de levenskwaliteit en de sociale vooruitgang in de samenleving.

Peter Van Rompuy: “Het blijft mijn overtuiging dat België vele troeven in handen heeft om een voortrekkersrol te spelen op het vlak van de ontwikkeling van aanvullende indicatoren over levenskwaliteit en geluk. We zijn immers een land zonder natuurlijke grondstoffen. Onze belangrijkste grondstof is ons menselijk kapitaal en de hoge levenskwaliteit is ons geheim wapen. België mag bijgevolg de ambitie hebben Europees kampioen te worden in levenskwaliteit!

Daarnaast is er de internationale opgang van gedragseconomie; een economische microstijl gebaseerd op een reeks kleine, maar logische ingrepen. Het is bijgevolg mogelijk gedrag te beïnvloeden op een kostenefficiënte manier. De gedragseconomie heeft reeds meermaals zijn nut bewezen.

Zogenaamde ‘Nudges’ (‘duwtjes’) kunnen gehanteerd worden om sociale doelstellingen te realiseren. Alsook in de gezondheidszorg kunnen de nieuwe inzichten belangrijke progressie realiseren. Bijvoorbeeld door gezonde voeding op de meest zichtbare plek te plaatsen in restaurants en winkelketens. Of bijvoorbeeld bij het afsluiten van een ziekteverzekering. Niemand heeft de kennis en tijd om alle bepalingen na te lezen en te begrijpen. We ‘vertrouwen’ er op dat de standaardovereenkomst ook de beste overeenkomst is, omdat de meeste mensen die nemen. Wel, de wetgever kan de rechtspositie van miljoenen burgers gevoelig verbeteren door bij wet te bepalen welke de standaardbepalingen van een ziekteverzekering moeten zijn. Kleine aanpassingen maken een grote verschil  …

Lees over Nudges mijn eerdere blogpost: ‘Duwtjes voor de economie’

2 reacties On Europees kampioen levenskwaliteit!

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer