IJsberg in de begroting

De begrotingsijsberg genaamd ‘vergrijzing’ komt nu echt boven water. Dat blijkt onmiskenbaar uit de begrotingscijfers van Europa voor België. Niet zozeer de tegenvallende economische groei, maar veeleer de kosten van de vergrijzing zorgen voor het onverwacht grote gat tussen de begroting van de federale regering (-2,15%) en de inschatting van Europa (-3%).

Dat is een verschil van 0,75%, ofwel dik 3 miljard euro. De afwijking omwille van de tegenvallende economische groei kan geschat worden op 0,25% BBP, dus schiet er nog 0,5% over. Die zijn in belangrijke mate te verklaren door de oplopende kost van de vergrijzing.

Dit blijkt ook al uit het jaarverslag van de NBB voor 2012. De forse stijging van de primaire uitgaven worden vooral veroorzaakt door de stijgende kosten voor pensioenen en gezondheidszorg (hoe ouder de populatie, hoe meer gezondheidszorgen).

Maar wat mij het meest doet schrikken zijn de cijfers voor 2014. Bij een groeiraming van 1,5% (!) zal het tekort volgens Europa stijgen tot 3,2%!! Dus een spontane structurele verslechtering van haast 0,3% tegenover 2013. Wel, dat is nu de vergrijzingsijsberg die boven water komt.

Als we de begrotingen voor ’12, ’13 en ’14 analyseren, kost de vergrijzing ons nu al 1 miljard euro extra, per jaar! In begrotingstermen wil dat zeggen dat het structureel saldo met 0,3% verslechtert, per jaar. Bij elke begrotingsronde moet dus eerst (structureel) haast 1 miljard euro bespaard worden, vooraleer aan de inspanning begonnen kan worden om het bestaande tekort weg te werken.

Resultaat? Ondanks de reeds geleverde enorme sanering van deze regering zijn we nog niet eens halverwege de begrotingsinspanning die vereist is voor deze legislatuur. Er werd reeds een structurele inspanning van 1,2% BBP geleverd, maar er is nog een inspanning van 1,3% te gaan (0,3% extra om 2013 op orde te krijgen + 0,75% zoals door EU opgelegd voor 2014 + 0,3% vergrijzingskost 2014). Nominaal is de inspanning zelfs nog groter …

Die nuchtere vaststelling is dus niet enkel het gevolg van de tegenvallende groei, maar ook van de vergrijzing. Een ijsberg wordt alsmaar breder naarmate hij boven water komt … Ook vele volgende regeringen zullen nog voor enorme structurele besparingen en vooral hervormingen staan.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer