Set van aanvullende indicatoren

Senator Etienne Schouppe (CD&V) heeft een wetsvoorstel ingediend om naast het Bruto Binnenlands Product (BBP) een set van aanvullende indicatoren uit te werken, die op een eenvoudige manier informatie moet verschaffen over de evolutie van de levenskwaliteit en de sociale vooruitgang in de samenleving. “Het moet met andere woorden een handig instrument worden om de duurzame economische groei te kunnen meten in een brede maatschappelijke context”, aldus Schouppe.

De laatste jaren groeit de overtuiging dat het BBP een onvolmaakte indicator is om de maatschappelijke vooruitgang in een land te meten. Het BBP geeft de totale toegevoegde waarde weer van alle op geld gebaseerde economische activiteiten en bewijst haar nut als indicator van marktactiviteit. De economische groei komt echter niet in vergelijkbare mate ten goede aan iedereen en gaat vaak ten koste van de levenskwaliteit. Om hieraan tegemoet te komen, heeft senator Schouppe een wetsvoorstel ingediend dat aan het Federaal Planbureau wil vragen om een set van aanvullende indicatoren uit te werken.

De strikt economische indicator schiet te kort om de duurzame vooruitgang in de samenleving te meten. Veel elementen worden hier immers niet in opgenomen, zoals de gezondheidszorg, het niveau van onderwijs, sociale ongelijkheid, het milieu of de kwaliteit van de publieke dienstverlening. Om duurzame maatschappelijke vooruitgang te meten, is een aanvullende set van indicatoren nodig.

Dit wetsvoorstel is een rechtstreeks gevolg van het symposium ‘Voorbij het BBP, wetenschappelijke inzichten en beleidsmogelijkheden in België’, dat eind 2012 georganiseerd werd door toenmalig CD&V-senator Peter Van Rompuy. Dit voorstel integreert de diverse inzichten van academici en internationale instellingen: “Als we in onze samenleving een meer duurzame en maatschappelijk meer verantwoorde economische groei willen realiseren, moeten we eerst en vooral ervoor zorgen dat we duurzame economische groei kunnen meten”, aldus Van Rompuy.

Concreet wordt er aan het Planbureau gevraagd om een set van aanvullende indicatoren uit te werken. Het bureau moet hierbij wel rekening houden met de krijtlijnen die in het parlement worden vastgelegd. Zo moet in de eerste plaats de set van indicatoren communicatief duidelijk zijn. Daarnaast moet men internationaal kunnen vergelijken met een reeks indicatoren die regelmatig gepubliceerd worden door de Europese Unie en de OESO. Een nationale indicator bewijst zijn nuttigheid indien hij kan vergeleken worden met evoluties in andere landen.

Het wetsvoorstel werd ondertekend door alle meerderheidspartijen. Senator Schouppe verwacht dan ook dat het snel kan behandeld worden in het parlement. “Er is een grondige voorbereiding aan vooraf gegaan. Er werden vele experten gehoord in de Senaat, en alle partijen hebben het voorstel positief onthaald”, besluit hij.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer