2,5 miljoen euro extra voor welzijnsprojecten in Vlaams-Brabant.

In Vlaams-Brabant is er een historische achterstand inzake het welzijnsaanbod, zoals kinderopvang, ouderenzorg (in het bijzonder dagopvangcentra), personen met een handicap en bijzondere jeugdbijstand. Ondanks de inspanningen die reeds werden geleverd, blijft dit een onaanvaardbaar pijnpunt.’ stelt Michel Doomst. ‘Het specifiek karakter van de Vlaamse Rand vraagt ook om een specifieke aanpak van deze problematiek. Enerzijds zijn er immers de hoge grond- en infrastructuurprijzen die het moeilijk maken voor initiatiefnemers. Anderzijds zijn er de grote noden in de regio die door de sterke verstedelijking ook te maken krijgt met grootstedelijke problemen.’ Verduidelijkt Peter Van Rompuy de beweegredenen voor dit decreet.

Onder impuls van CD&V is in het Vlaams regeerakkoord voorzien dat de achterstand van de Vlaamse Rand inzake welzijns- en gezondheidsaanbod wordt aangepakt. Met de 2,5 miljoen euro extra voor het nieuw instrument “Vlabzorginvest” zullen gronden voor nieuwe zorginitiatieven aangekocht kunnen worden.

Het voorstel van decreet van Michel Doomst en Peter Van Rompuy voert dit nu concreet uit en voorziet de inwerkingtreding op 1 januari 2018. De provincie Vlaams-Brabant krijgt daarbij een centrale rol. Daar is immers de kennis van het terrein aanwezig die broodnodig is voor de aanpak van de concrete noden en behoeften.

Er wordt evenwel geen nieuwe structuur tot stand gebracht maar Vlabzorginvest wordt geïntegreerd in het bestaande Vlabinvest, dat een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant ontwikkelt.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer