2,5 miljoen Euro extra voor welzijnsprojecten in Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant kent een historische achterstand inzake kinderopvang, ouderenzorg (in het bijzonder dagopvangcentra), personen met een handicap en bijzondere jeugdbijstand. Vlaams Parlementsleden Michel Doomst en Peter Van Rompuy namen het voortouw om hieraan te verhelpen met het decreet ‘Vlabzorginvest’: “Ondanks de inspanningen die reeds werden geleverd, blijft dit een onaanvaardbaar pijnpunt. Het specifieke karakter van de Vlaamse Rand vraagt om een specifieke aanpak van deze problematiek.” Vlabzorginvest en de bijhorende 2,5 miljoen euro moet de hoge grond- en infrastructuurprijzen in de regio nu compenseren. Dat laat toe een aanbod te ontwikkelen dat voldoende antwoord biedt op de grote noden eigen aan een sterk verstedelijkte regio met grootstedelijke invloeden.

In het Vlaamse regeerakkoord is voorzien dat de achterstand aan welzijns- en gezondheidsaanbod in de Vlaamse Rand wordt aangepakt. Met 2,5 miljoen euro voor het nieuw te ontwikkelen instrument ‘Vlabzorginvest’ zouden gronden voor nieuwe zorginitiatieven aangekocht kunnen worden. Daarmee wordt alvast de financiële rem op de realisatie van welzijnsinitiatieven weggewerkt.

Het voorstel van decreet van hoofindieners Michel Doomst en Peter Van Rompuy concretiseert dit instrument nu, en voorziet de inwerkingtreding ervan op 1 januari 2018.

Het voorstel van decreet richt geen nieuwe structuur op. De indieners maken gebruik van het reeds bestaande Vlabinvest, dat betaalbare woningen en kavels aanbiedt in de Vlaamse Rand, om dit fonds te beheren. De financieringsstromen blijven wel strikt gescheiden. Zo wordt transparantie én efficiëntie gegarandeerd.

Omwille van haar specifieke terreinkennis krijgt het provinciebestuur van Vlaams-Brabant via het provinciaal autonoom provinciebedrijf een centrale rol toegewezen om na de aankoop van gronden de concrete aanvulling van het welzijnsaanbod aan te sturen. Als geen ander heeft zij immers zicht op wat broodnodig is om de hiaten in het welzijnsnetwerk weg te werken.

“Kinderopvanginitiatieven, centra voor geestelijke gezondheidszorg, voorzieningen voor ouderen en personen met een handicap … Met deze middelen kunnen we het wegwerken van de hiaten in het welzijnsnet versnellen”, stellen Doomst en Van Rompuy.

 

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer