📜Vijf jaar na de aanslagen in Brussel: merkelijke daling van het aantal geregistreerde feiten inzake terrorisme

In de eerste helft van 2020 registreerde de politie 27 feiten gelinkt aan terrorisme. In 2016 waren dat er in dezelfde periode nog 235. Sindsdien is er een constante daling van het aantal vastgestelde feiten inzake terreur. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams fractieleider Peter Van Rompuy (CD&V) opvroeg bij minister van binnenlandse zaken Verlinden. “De inspanningen van de veiligheidsdiensten werpen hun vruchten af, ook al is en blijft absolute waakzaamheid geboden,” aldus Van Rompuy.

Cijfers voor eerste semester. Aantal geregistreerde feiten inzake…[1]

 Terrorisme
2016235
2017172
201895
201950
202027

Minister Verlinden geeft in haar antwoord wel aan dat deze vaststellingen echter met de nodige nuances geïnterpreteerd moeten worden. “In de eerste plaats moeten de jaren 2015 en 2016 als uitzonderlijke jaren worden beschouwd. Bovendien weerspiegelt de loutere vaststelling van het aantal geregistreerde feiten niet de volledige omvang van de geleverde inspanningen die de politie- en veiligheidsdiensten hebben geïnvesteerd. De dalende cijfers zijn mede te wijten aan de afname van de dreiging die uitgaat van Islamitische Staat. Bovendien worden er grotere coördinatie-inspanningen geleverd tussen de verschillende betrokken veiligheidsdiensten.

Ook de steden en gemeenten kunnen een belangrijke antennefunctie spelen”, stipt Van Rompuy nog aan. “Dat doen ze op vandaag via de Lokale Integrale Veiligheidscellen. Deze LIVC vormt een multidisciplinair platform waar de diensten van het lokaal bestuur, lokale sociaalpreventieve organisaties en politiediensten samenzitten over de concrete casusgerichte aanpak van geradicaliseerde individuen. Vlaanderen besliste daarenboven recent om jaarlijks 1,5 mio euro vrij te maken om de lokale besturen te ondersteunen in preventie van gewelddadig radicalisme en extremisme.


[1] Geregistreerde feiten op basis van processen-verbaal door gerechtelijke en bestuurlijke politie.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer