Vervroegde verkiezingen zouden nefast zijn voor economische heropleving in Vlaanderen

Vervroegde federale verkiezingen zouden nefast zijn voor de economische heropleving in Vlaanderen. Deze regering werd net in het leven geroepen om vijf jaar lang het land te kunnen hervormen, zonder geplaagd te worden door tussentijdse verkiezingen. Ook al is er reeds serieuze vooruitgang geboekt, toch ligt nog heel wat werk op de plank zoals het investeringspact, energiepact, een pact tegen de krapte op de arbeidsmarkt, het pensioendossier, de begroting, … Elk van deze dossiers duldt geen uitstel. De hervormingstrein die we met deze coalitie in gang hebben gezet, mag niet stilvallen!

 

Meer nog, als we enkele recente peilingen mogen geloven valt het niet uit te sluiten dat de huidige Zweedse coalitie bij vervroegde verkiezingen geen meerderheid meer zou halen. De huidige regeringspartners hebben dus nog even tijd nodig om electoraal de vruchten te kunnen plukken van de economische relance die het resultaat is van het hervormingsbeleid. Zo kan het recordaantal nieuwe jobs ook de positie van de MR de komende maanden nog versterken. Dat moet de MR in staat stellen om de PS van de troon te stoten als grootste partij in het zuiden van het land.

 

Daarenboven is kort geleden in Wallonië een nieuwe centrumregering aan de macht gekomen, zonder de PS. Ook deze nieuwe Waalse centrumregering heeft nog even tijd nodig om hun hervormingen door het parlement te sluizen. Zo plant de nieuwe Waalse regering van MR en cdH o.a. een strikter activeringsbeleid. Daar zou ook Vlaanderen baat bij hebben, zeker in deze tijden van arbeidskrapte. We mogen de kans op een forser beleid in Wallonië – en hopelijk op termijn ook in Brussel – niet verloren laten gaan door ondoordacht in een avontuur van vervroegde verkiezingen te belanden.

 

Tot slot is het risico niet onbestaande dat vervroegde verkiezingen zouden leiden tot een blokkering van de federale regeringsvorming, in plaats van continuïteit. Niemand wil terug naar de jaren zeventig waarin de ene verkiezing na de andere het land op de rand van de afgrond bracht. Zulke politieke instabiliteit kunnen we missen als kiespijn in deze periode van prille economische heropleving. Kortom, laat ons ophouden met in de media nu al campagne te voeren, maar de komende maanden ten volle benutten om de economie nog een extra duw in de rug te geven.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer