Verhoog limiet crowdfunding naar 10.000 euro

Verhoog bedrag crowdfunding tot 10.000 euro (per persoon) voor investeringen in hernieuwbare energie

Sinds kort is het weer rendabel om te investeren in zonne-energie. Maar het aanleggen van een industrieel zonnepanelenpark vraagt nog steeds heel wat startkapitaal. Om hiervoor de nodige financiële middelen te mobiliseren, wordt er meer dan ooit gekeken naar crowdfunding. Ook al werd de wetgeving opcrowdfunding in 2014 nog versoepeld, toch is de maximale bijdrage per persoon nog beperkt tot 1.000 euro (voor projecten tot maximaal 300.000 euro). Dat bedrag is te laag om een boost te kunnen geven aan investeringen in hernieuwbare energie. Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy roept daarom Vlaams minister van energie Tommelein en federaal minister van financiën Van Overtveldt op om de handen in elkaar te slaan en deze limiet te verhogen van 1.000 naar 10.000 euro per persoon voor investeringsprojecten tot 1.000.000 euro specifiek gericht op hernieuwbare energie. Van Rompuy zal hierover minister Tommelein in het Vlaams parlement ondervragen. ‘Een verhoging van de crowdfunding limiet naar 10.000 euro kan een boost geven aan de oproep van minister Tommelein om te investeren in zonne-energie, en dit zonder dat bijkomende subsidies vanwege de overheid nodig zijn.’ stelt Peter Van Rompuy.

Niet alleen voor particulieren zijn investeringen in zonne-energie opnieuw rendabel, maar sinds kort ook voor de aanleg van industriële zonnepanelenparken. Wel is de aanleg van een zonnepanelenpark op bedrijfs- of overheidsgebouwen nog altijd erg kapitaalsintensief. Veelal wordt hiervoor beroep gedaan op bankleningen. Maar dat volstaat niet. Er is nog ongeveer 20-30% eigen kapitaal vereist. Dit startkapitaal kan via crowdfunding opgehaald worden. ‘Het geeft de burgers de kans te investeren in herniewbare energie, aan een rendement dat hoger ligt dan de rente op het spaarboekje. Particulieren die niet zelf kunnen investeren in zonnepanelen omdat ze niet over een goed georiënteerd dak beschikken of in een appartement wonen, kunnen dankzij crowdfunding ook investeren in hernieuwbare energie’ stelt Peter Van Rompuy. In ons land staat er trouwens een recordbedrag van 260 miljard euro op de spaarrekeningen. Crowdfunding kan deze middelen helpen mobiliseren voor investeringen in hernieuwbare energie om de Europese doelstellingen voor 2020 alsnog te halen. Omdat het aanleggen van een zonnepanelenpark al snel meer dan een miljoen euro investeringen vergt, volstaat de huidige limiet voor crowdfunding van 1.000 euro inbreng per persoon niet (voor projecten tussen 100.000-300.000 euro).

Daarom stelt Peter Van Rompuy voor om de limiet op te trekken naar 10.000 euro per persoon voor projecten tot 1.000.000 euro (waarvoor dan geen prospectus hoeft te worden opgesteld). In de ons omliggende landen liggen deze limieten trouwens nog hoger (in Nederland 40.000 euro). Om het investeringsrisico alsnog zo goed als mogelijk onder controle te houden wordt de verhoging van deze limiet gekoppeld aan drie voorwaarden. Zero risk bestaat evenwel niet! Ten eerste, de investering moet gebeuren in co-financiering met een banklening (de bank heeft dan reeds een eerste screening van het business plan uitgevoerd). Ten tweede, kan het enkel voor investeringen in hernieuwbare energie. Ten derde, moet wie wil investeren eerst een online vragenlijst beantwoorden die nagaat of het project wel aan de legitieme verwachtingen van de investeerder voldoet (een ‘investeerderstoets’ zoals in Nederland al bestaat). Daarenboven kondigde minister De Croo reeds eerder een tax shelter aan voor investeringen in kapitaal via – door de FSMA erkende – crowdfundingplatformen (belastingvermindering van 30 tot 45% in de personenbelasting, maar aandelen vier jaar aan te houden).

‘De fors gedaalde prijzen voor zonnepanelen, de historisch lage rente op het spaarboekje, de nood aan investeringen in hernieuwbare energie, de aangekondigde tax shelter voor crowdfunding nu combineren met een verhoging van de investeringslimieten voor crowdfunding zou een ideaal ecosysteem kunnen creëren voor een nieuwe boost in investeringen in hernieuwbare energie, en dit zonder bijkomende subsidies.’ meent Peter Van Rompuy.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer