Vergelijking Vlaams – federaal

N-VA maakt graag de vergelijking tussen de besparingen op Vlaams en op federaal vlak. Nochtans is de Vlaamse begroting vergelijken met de federale als appelen met peren vergelijken.

Sta mij toe twee klassieke misvattingen uit de wereld te helpen.

Minder uitgaven/Meer belastingen
Zo zou Vlaanderen meer besparen op de uitgaven en federaal vooral meer belasten om het begrotingsgat toe te rijden. Dat is ook niet meer dan logisch. Vlaanderen heeft immers een veel beperktere bevoegdheid om belastingen te heffen dan de federale regering. Slechts 25% van de Vlaamse inkomsten zijn ‘eigen inkomsten’. De rest is een dotatie van het federale niveau, die deze laatste moet financieren via … federale belastingen. Dat is ook de reden waarom niet alleen Vlaanderen, maar ook Brussel en Wallonië meer besparen dan belasten om de begroting op orde te krijgen dan de federale regering. Het verschil heeft dus vooral met een verschillende bevoegdheid te maken, en niet enkel met de politieke samenstelling.


Tekort
We vergeten al te vaak dat het belangrijkste verschil op budgettaire vlak tussen Vlaanderen en de federale regering is dat Vlaanderen geen staatsschuld uit het verleden torst. Want als we geen rekening houden met de historisch staatsschuld (primair saldo), heeft de federale regering in 2012 een overschot van ongeveer 1% … even veel als de Vlaamse regering.

Deze analyse verandert evenwel niets aan de algemene vaststelling dat de belastingdruk in België al zo hoog is dat alle regeringen meer moeten werken op de uitgaven, dan op de inkomsten. Maar de bovenstaande simplistische vergelijking tussen de verschillende niveaus is echt wel appelen met peren vergelijken.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer