Opzeg GSM max. 15 euro

Veranderen van mobiele telefonie-operator moet makkelijker worden. Peter Van Rompuy wil verbrekingsvergoeding beperken tot maximaal 15 euro
(24-05-2011)

De Ombudsdienst Telecommunicatie registreerde in 2010 liefst 1.842 klachten betreffende onverwachte en hoge verbrekingsvergoedingen bij verandering van mobiele telefoon-operator. Niet zelden gaat het om schrijnende situaties. Het betreft een structureel probleem binnen de telecomsector met vaak een grote impact op de persoonlijke situatie van de consument. Peter Van Rompuy dient daarom een wetsvoorstel in om de verbrekingsvergoeding te beperken tot tien procent van het abonnementsgeld dat nog verschuldigd zou zijn voor de resterende duur van het contract, met een absoluut maximum van 15 euro.

,,Begin april 2010 besluit de heer X. na tal van commerciële pogingen van Mobistar, om zijn contract bij Proximus op te zeggen en een abonnement aan te gaan bij Mobistar. Vooraf neemt de heer X. de voorzorg om informatie in te winnen bij de klantendienst van Proximus over de opzeggingskosten die hem kunnen worden aangerekend. Tijdens dit telefonische contact wordt hem duidelijk bevestigd dat er geen enkele vorm van opzeggingskosten zal worden aangerekend indien hij zijn gsm-lijnen overdraagt naar een concurrerende mobiele operator. In de loop van de maand juni 2010 stelt de heer X. vast dat zijn bankrekening voor een bedrag van € 1.419,35 werd gedebiteerd ten gunste van Proximus. Wanneer hij Proximus vraagt waarom deze som werd gedebiteerd, zegt deze laatste dat het gaat om opzeggingskosten wegens de overdracht van de gsm-lijnen van de heer X. en roept hierbij een verlenging van het contract van eind april 2010 in. Het geval van de heer X is helemaal niet uitzonderlijk. Dit is één van de redenen waarom de efficiëntie van de telefonische bijstandsdiensten van de operatoren (ook wel hotlines genoemd) in twijfel wordt getrokken en meer in het bijzonder de betrouwbaarheid van de informatie die deze diensten verstrekken’’

(Ombudsdienst Telecommunicatie, Jaarverslag 2010, blz. 41).

Dit citaat uit het recentste jaarverslag van de Ombudsdienst Telecommunicatie laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Abonnees worden wanneer ze willen overstappen van operator niet zelden geconfronteerd met belangrijke en vaak onverwachte contractuele schadeclaims.

Verstoorde marktwerking

Abonnees worden gelokt met tijdelijke promoties zoals gratis belminuten en sms’jes of tijdelijk goedkoper tarief. Na het verstrijken van de contractueel bepaalde promotieperiode stijgt echter het tarief. Het consumptiegedrag wordt omwille van gewenning niet in dezelfde mate gewijzigd waardoor de abonnee gedurende de verdere fase van zijn contract met een aanzienlijk hogere telefoniefactuur wordt geconfronteerd dan hij bij zijn overstap had ingeschat. Door een hoge verbrekingsvergoeding op te nemen in het contract probeert de telefonieoperator de abonnee aan zich te binden. Een normale marktwerking wordt zo feitelijk verstoord.

De Ombudsdienst Telecommunicatie registreerde in 2010 liefst 1.842 klachten in die zin. Het betreft een structureel probleem binnen de telecomsector met vaak een grote impact op de persoonlijke situatie van de consument.

Wetsvoorstel

Peter Van Rompuy dient daarom een wetsvoorstel in om de verbrekingsvergoeding te beperken tot tien procent van het abonnementsgeld dat nog verschuldigd zou zijn voor de resterende duur van het contract, met een absoluut maximum van 15 euro. Peter Van Rompuy: ,,Het instellen van een beperking op de verbrekingsvergoedingen bevordert de marktwerking binnen de mobiele telefoniesector. Het zorgt ervoor dat de telefonieoperatoren elkaar niet langer zullen beconcurreren op basis van (meestal) weinig transparante promotie-acties en tarieven, maar wel op basis van de dienstverlening voor de abonnee.’’

Wetsvoorstel – Verbrekingsvergoeding mobiele telefonie

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer