Veiligheid komt uit loop van job en partij

Gevangenisstraffen moeten uitgevoerd worden, zeker. Maar dat is slechts één element in de keten. Tussen ’57 en ’70 verdrievoudigde de criminaliteit in de VS. Het aantal gevangenissen bleef in diezelfde periode stabiel. In de jaren negentig kende de VS opnieuw een explosie aan criminaliteit (crack). Maar toen steeg het aantal gevangenissen even snel, toch deed dit de criminaliteit niet dalen. Toen zaten permanent ‘meer zwarten in de gevangenis dan op school (high school)’.

De stijging van de criminaliteit van ’57 tot ’70 vindt zijn wortels in twee fenomenen:

1. De babyboom na Wereldoorlog II deed het aantal jonge mannen sterk toenemen tegen de jaren zestig.

2. De criminaliteit steeg vooral in de zwarte ghetto’s. De reden? De groei van de stadscentra dreef de industrie naar de buitenwijken. De zwarten verhuisden echter niet mee en de zwarte ghetto’s werden zo een werkgelegenheidsval.

Een progressief was toen ‘een conservatief die nog niet overvallen is’. Reagan sprong in het politieke gat met zijn opiniestuk ‘Where America went wrong’. De conservatieve beweging zou vanaf dan de arme zuidelijke staten – en zo ook heel Amerika – 30 jaar lang domineren.

En hoe zit het in Brussel?

  • 40% van de allochtone jongeren is werkloos.
  • Het laagste percentage aan werkende migranten van de EU.
  • De allochtone ‘middle-class’ verhuisde de afgelopen jaren naar de rand van de stad.
  • De allochtone bevolking kent een ware babyboom.
  • Het afgelopen decennium heeft Brussel nagelaten haar leger aan werklozen krachtig te activeren en op te leiden. De Brusselse werkgelegenheidsagentschappen zijn hopeloos versnipperd. Ze zijn even zeer aan éénmaking toe als de politiezones.

De VS toont ons waar dit alles toe leidt …

Brussel is rijp voor een nieuwe partij die het gat op ‘rechts’ opvult. De partij van Fortis-advocaat Modrikamen – Parti Populaire – was bij de eerste peiling al goed voor 3,3 % van de stemmen. 3,3 % die de MR op termijn zullen verplichten hun centrum(–linkse) positie in te ruilen voor centrum-rechts. Maar ook de PS moet uitkijken. Het zijn vooral de armen die getroffen worden door criminaliteit. Een ‘fait divers’ kan grote gevolgen hebben …

2 reacties On Veiligheid komt uit loop van job en partij

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer