Van Rompuy (CD&V) wil lastenverlaging voor aanwerving 55-plussers (De Tijd)

In het kader van de ‘arbeidsdeal’ die de premier wil sluiten met de regio’s om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, stelt Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V) voor om de rsz-korting voor werkgevers bij de aanwerving van een 55-plusser te verdubbelen. Door deze maatregel zou de loonkost voor de aanwerving van een 55-plusser tot 18kunnen dalen. Van Rompuy wil deze maatregel financieren door een rem te zetten op de explosieve groei aan Vlaamse bedrijfssubsidies. “We moeten in Vlaanderen afkicken van de almaar stijgende bedrijfssubsidies en overschakelen op lastenverlagingenHet zijn immers vooral grote bedrijven die een beroep kunnen doen op consultants om subsidies binnen te halen. Dat werkt marktverstorend. CD&V wil daarentegen inzetten op een loonlastenverlaging, in het bijzonder voor élke werkgever die een 55-plusser aanwerft. Zo bieden we een antwoord op de huidige krapte op de arbeidsmarkt en geven we ouderen nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Vanaf begin 2019 willen we hierin 100 miljoen euro extra investeren.

Het aantal vacatures staat op recordhoogte. Het probleem is dat er onvoldoende arbeidskrachten zijn om al deze vacatures in te vullen. Een belangrijke groep aan beschikbare arbeidskrachten zijn 55-plussers. Toch stellen we vast dat heel wat 55-plussers die hun job verliezen ook vandaag nog bijzonder moeilijk aan een nieuwe job geraken, ook al zouden ze graag terug aan de slag gaan. De loonkost speelt hierbij nog steeds een bepalende rol. Oudere werkzoekenden stellen vast dat hun ervaring onvoldoende gevaloriseerd wordt op de arbeidsmarkt.

Concrete uitwering versterking doelgroepkorting 55-plussers

Om ouderen aantrekkelijker te maken op de arbeidsmarkt, kent de Vlaamse overheid nu reeds aan werkgevers die een oudere werkzoekende aanwerven een korting toe op de sociale lasten (rsz) van 1.150 euro per kwartaal voor een 55-plussers en van 1.500 euro per kwartaal voor een 60-plusser. Deze korting doet de loonkost voor een gemiddeld werknemersloon met 7 tot 9% dalen. Dat is evenwel te beperkt om een echt verschil te maken in de aanwervingspolitiek van ondernemingen. Daarom wil CD&V de bestaande rsz-korting voor het aanwerven van 55-plussers verdubbelen. Dat betekent dat de loonkost bij de aanwerving van een 55-plusser met 14 tot 18% zou dalen. Dat zou een krachtig signaal zijn naar werkgevers die vandaag nog aarzelend staan tegenover de financiële haalbaarheid van het aanwerven van een oudere werknemer. (Indien de korting niet volledig kan benut worden omdat de rsz-bijdrage voor de werkgever reeds op nul terugvalt, kan het resterende bedrag ingezet worden om de huidige maximale duurtijd van de korting te verlengen van 2 tot maximaal 4 jaar.)

De middelen wil CD&V vrijmaken door een verschuiving van Vlaamse bedrijfssubsidies richting een gerichte lastenverlaging. De voorbije jaren verdubbelde de Vlaamse bedrijfssteun immers van 189 miljoen euro in 2012 naar 341 miljoen euro in 2017.

De Vlaamse minister-president kondigde reeds meermaals aan dat hij deze legislatuur 500 miljoen euro extra wil investeren in de Vlaamse economie. Daarvan moet in 2019 nog ongeveer de helft worden gerealiseerd. In plaats van de bedrijfssteun nog verder te laten oplopen zoals de voorbije jaren gebeurde, stelt CD&V voor om vanaf 2019 100 miljoen euro te reserveren voor een versterking van de doelgroepkorting voor 55-plussers. “Zo pakken we de arbeidskrapte aan, werken we marktverstorende bedrijfssteun tegen en bieden we tegelijkertijd 55-plussers meer kansen om een nieuwe job te vinden.” stelt Van Rompuy.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer