Van Rompuy (CD&V) stelt nieuw ‘Vlaams verankeringsfonds’ voor (De Tijd)

Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V) stelt voor om een ‘Vlaams verankeringsfonds’ op te richten. “Dit nieuwe fonds moet de Vlaamse overheid in staat stellen om strategische infrastructuur die cruciaal is voor de uitbouw van onze toekomstige welvaart duurzaam in Vlaanderen te verankeren. Zo zou het fonds mee kunnen participeren in bijvoorbeeld de luchthaven van Zaventem of helpen voorkomen dat Vlaamse publieke infrastructuur in handen komen van bijv. een Chinees staatsbedrijf.”

De oprichting van een Vlaams verankeringsfonds moet een belangrijke nieuwe impuls geven aan de kapitaalverstrekking voor opschalende ondernemingen in Vlaanderen evenals bijdragen tot de verankering van onze strategische infrastructuur.

Dit fonds kan toevertrouwd worden aan PMV dat daarvoor zowel eigen middelen als de beschikbare cash ten belope van 250 mio in VPM (Vlaamse participatiemaatschappij, middelen afkomstig van voorbije desinvesteringen uit GIMV XL) en de 100 miljoen euro beschikbare cash binnen de Vlaamse Milieuholding kan inzetten. Deze middelen zouden bijvoorbeeld kunnen ingezet worden om het beursgenoteerde infrastructuurfonds TINC te laten groeien en toe te laten mee te dingen voor kapitaalsdeelname in duurzame energie-investeringen of strategische en rendabele infrastructuur in Vlaanden zoals de luchthaven van Zaventem. Wanneer op termijn het fonds haar deugdelijkheid heeft bewezen, kan het het kapitaal voor het brede publiek opengesteld worden. Zo kan het fonds de komende jaren ook verder doorgroeien.

De oprichting van een Vlaams verankeringsfonds past in een bredere visienota over de verankering van welvaart in Vlaanderen, die volksvertegenwoordiger Peter Van Rompuy vandaag in het Vlaams parlement zal indienen. Daarin worden ook de volgende drie actiepunten voorgesteld:

  • Een decretale beschermingsclausule die de Vlaamse regering toelaat om overnames door niet-Europese spelers van vitale publieke infrastructuur – zoals energie- of telecomnetwerken – nietig te verklaren indien deze indruisen tegen de strategische belangen van Vlaanderen;
  • Een task force over hoe pensioenfondsen en –verzekeraars een rol kunnen spelen in de verankering van welvaart;
  • Een nieuwe impuls voor de verankering van managementtalent in Vlaanderen.

“Met deze voorstellen wil ik het evenwicht bewaken tussen het vrijwaren van de vrijhandel in deze tijden van neo-protectionisme en het op een doordachte manier beschermen van onze strategische infrastructuur tegen ongewenste buitenlandse overnames. De belangrijkste verankering van welvaart in Vlaanderen is en blijft evenwel het verder bouwen aan een competitief economisch klimaat in Vlaanderen met lagere loonlasten, een performantere infrastructuur en efficiëntere overheidsdiensten.” sluit Van Rompuy af.

Lees de conceptnota Verankering van welvaart in Vlaanderen.

 

 

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer