Tussenkomst septemberverklaring 2023

Gezin en werk,

het zijn voor ons twee kernwaarden van onze samenleving

Het juiste evenwicht vinden tussen beide

Is voor vele werkende ouders een complexe puzzel

die ze elke dag opnieuw moeten leggen

en waarin kinderopvang een onmisbare schakel vormt

Daarom hebben we als cd&v van kinderopvang ook dé topprioriteit gemaakt van deze Septemberverklaring

We beloofden dat we een uitzonderlijke inspanning zouden doen

En we houden ook woord

Er komt een recordinvestering van 270 miljoen euro extra

In totaal zal het budget voor kinderopvang in deze regeerperiode maar liefst verdubbelen

Is het werk daarmee af? Zeker niet,

Maar we rollen wel een goed uitgedokterd plan uit

Want belangrijker dan de getallen, is natuurlijk wat we met die middelen willen doen

Eerst en vooral verlagen we het aantal kinderen per verzorger van 8 naar 5

We beginnen deze maatregel bij kinderen tot 12 maand

Zij vragen immers het meeste zorg

Ten tweede willen we mensen overtuigen om te gaan werken in de kinderopvang 

Dat doen we niet alleen door de werkdruk te verlagen,

Maar ook door de lonen te verhogen

Het inkomen van heel wat kind-begeleiders stijgt met 600 euro bruto, per maand

En voor de onthaalouders verhogen we hun onkostenvergoeding

Ten derde vergeten we natuurlijk ook de ouders niet

Er komen 5,000 plaatsen bij

En meer dan 80% van alle plaatsen zullen het ‘inkomenstarief’ hanteren

Concreet betekent dit voor een gezin met twee kinderen in de opvang

Een besparing van gemiddeld 600 euro per maand.

Collega’s,

Elk jaar opnieuw zegt de oppositie dat er ‘bespaard’ wordt op welzijn

Wel, ik heb de cijfers er nog eens op nagekeken

In deze begroting komt er voor welzijn opnieuw een half miljard euro bij

En om geheugen van de oppositie te helpen opfrissen:

Over de hele regeerperiode stijgt het budget voor welzijn met maar liefst 32%

We hebben dus géén socialisten nodig om een sociaal beleid te voeren in Vlaanderen

Volstaan deze middelen om alle noden in de zorg te lenigen?

Neen, we zijn er nog lang niet

Maar we maken ook nu tastbaar vooruitgang

Voor mensen met een beperking werd de wachtlijst voor de groep met de hoogste noden weggewerkt

Voor volgend jaar komt er een bijkomende investering van 38 miljoen euro

En voor mensen die lijden aan een aandoening waarbij hun toestand blijvend achteruit gaat,

Versnellen we de procedure waarbij ze automatisch aanspraak kunnen maken op een aangepast budget

Ook de ouderen verliezen we niet uit het oog

Voor hen trekken we het zorgbudget op tot 140 euro per maand

In totaal zullen bewoners van een woonzorgcentrum uit de Vlaamse sociale bescherming tot 800 euro per maand ontvangen, bovenop hun pensioen

We versterken ook de jeugd-hulp

2,000 extra jongeren in crisissituaties zullen daardoor geholpen kunnen worden

En ook voor het nieuwe jeugddecreet worden nu de nodige middelen vrij gemaakt

Collega’s,

Als ik sommigen van jullie aanhoor, krijg ik de indruk dat in Vlaanderen niets nog werkt

Dat werkelijk alles slecht gaat

Soms lijkt het zelfs alsof ge u moet verontschuldigen als ge nog iets positiefs durft te zeggen over Vlaanderen

Die houding heeft mij altijd wat verbaasd

Al zeker van zij die Vlaanderen hoog in het vaandel dragen

Ik ga toch iets positiefs zeggen over Vlaanderen en de Vlamingen

Als ik op bezoek ga in een school, in een crèche of in een woonzorgcentrum

Dan kom ik daar ook veel mensen tegen die wél tevreden zijn

Heel wat leerkrachten, verplegers en kinderverzorgers geven elke dag het beste van zichzelf

Maar in de media lezen ze alleen maar doemberichten over waar ze mee bezig zijn,

Velen van hen krijgen de indruk dat hun inzet niet meer naar waarde wordt geschat

Zolang de weg geplaveid wordt met bagger, raakt niemand nog vooruit

Het harde werk van al die Vlamingen verdient meer respect dan wat ze nu krijgen

Collega’s,

De voorbije jaren werden we geconfronteerd met de ene – ongeziene – crisis na de andere

We ondergaan nog altijd de gevolgen van de oorlog in Oekraïne,

Een oorlog, die trouwens niet door alle partijen in dit halfrond wordt veroordeeld

Uit elke crisis hebben we lessen getrokken

En zijn we met oplossingen gekomen

En ja, daarbij kregen we soms wat kritiek te horen vanop de oppositiebanken

Zowel van vanop links als vanop rechts

Maar dat heeft ons alleen maar gesterkt in de overtuiging

Dat ons beleid wel degelijk stevig in het centrum zit

Als cd&v zoeken we steeds naar het juiste evenwicht

En ik weet dat dat saai klinkt

Maar daar heb ik geen probleem mee

Zo hebben we hard gewerkt aan een beter evenwicht tussen werk en gezin

We investeren fors in een betere kinderopvang

We willen ouders overtuigen om hun kinderen naar de opvang te brengen,

Zonder hen daartoe te verplichten, zoals sommigen hier recent nog voorstelden

Voor ons moeten ouders zelf kunnen blijven bepalen wat het beste is voor hun kind

Net zoals ouders ze vrij moeten kunnen blijven beschikken over hun kindergeld

Ouders hebben echt geen boodschap aan nog meer overheidsbetutteling

Net daarom zijn we ook tevreden met de nieuwe sobere eindtermen in het onderwijs

Want het zijn niet de regels, maar wel de leerkrachten zelf die het niveau in de klassen terug kunnen optillen

Als cd&v hebben we vertrouwen in de verantwoordelijkheidszin van mensen,

In wat we samen wél kunnen

Maar samen-leven vereist ook een duidelijk evenwicht tussen rechten en plichten

Daarom versnellen we de integratie van nieuwkomers

Met extra taalcursussen en opleidingen

Daartegenover staat dat we de lat hoger leggen voor de kennis van het Nederlands

En vragen we meer inspanningen om aan de slag te gaan

Wie werkt, moet er op vooruit gaan

Daarom verhogen we de jobbonus

Voor een werkend koppel betekent tot maximaal 1,400 euro extra per jaar

We waken we ook over het evenwicht tussen landbouw, industrie en natuur

Het stikstof-akkoord moet op alle punten correct, minutieus en integraal worden uitgevoerd

Ook in het stikstof-dossier moeten we met deze meerderheid tot een oplossing komen,

Die zowel rechtszekerheid als voedselzekerheid in Vlaanderen garandeert

En perspectief biedt aan onze boeren

We zijn in Vlaanderen terecht trots dat we tot de top behoren in Europa op het vlak van innovatie en duurzame technologie

Laten we diezelfde fierheid ook tonen voor de innovatie waarmee onze landbouwers de meest duurzame producten van Europa maken

Collega’s

Met deze regering blijven we fors investeren in de toekomst van alle Vlamingen

in hun kinderen, in hun inkomen, in hun gezondheid

en we doen dit zonder de begroting te laten ontsporen

zonder de belastingen te verhogen,

en zonder de welvaart van de Vlamingen te fnuiken

Want ook dat is een element van een duurzaam beleid:

geen lasten doorschuiven naar de volgende generatie

Daarom zullen wij als cd&v deze laatste Septemberverklaring met veel overtuiging mee goedkeuren

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer