Toespraak Catalonië

Wij veroordelen met deze resolutie in de scherpst mogelijke bewoordingen het geweld dat dit weekend werd gebruikt tegen onschuldige burgers in Catalonië.

Je gebruikt geen matrakken tegen vreedzame betogers.

Je schiet niet met rubberkogels op een menigte, waar ook kinderen rondlopen.

Dat is totaal onaanvaardbaar.

Geweld is trouwens nooit een oplossing.

Het conflict in Catalonië moet dringend ontmijnd worden.

Daarom pleiten wij voor een afkoelingsperiode.

Enkel zo kan de huidige spiraal van polarisering doorbroken worden.

En kan er ruimte komen voor beide partijen om toch aan tafel te gaan zitten.

Want er is maar één enkele uitweg uit deze impasse,

en dat is onderhandelen, onderhandelen en nog eens onderhandelen.

Er bestaat geen alternatief voor onderhandelingen.

In verschillende buitenlandse kranten wordt ons land als voorbeeld aangehaald voor het beheersen van dergelijke conflicten.

De ontmijner bij uitstek, wijlen Jean-Luc Dehaene, vatte de opdracht waar de Spaanse en Catalaanse leiders nu voor staan ooit kernachtig samen toen hij zei: 

De meerderheid kan haar wil niet aan de minderheid opleggen, maar de minderheid moet aanvaarden dat er onderhandeld moet worden.

 

De Spaanse regering heeft de voorbije jaren onverstandig gehandeld door de vraag van Catalonië naar meer autonomie steevast naast zich neer te leggen.

En de Catalaanse regering heeft onverstandig gereageerd door eenzijdig te kiezen voor een ongrondwettelijk referendum over de afscheuring.

In ons eigen land hebben we ook spanningen gekend tussen gemeenschappen.

Maar we hebben de problemen steeds aangepakt door samen aan tafel te gaan zitten,

en te onderhandelen, binnen het kader van de grondwet.

Ook al lagen de standpunten soms ver uit elkaar.

Ook al duurde het soms meer dan 500 dagen, vooraleer een akkoord werd bereikt.

Maar onderhandeling na onderhandeling zijn de bevoegdheden van Vlaanderen steeds verder uitgebouwd,

Steen voor steen hebben we dit huis – het Vlaams parlement – opgebouwd,

tot de indrukwekkende instelling die het vandaag is.

 

Het referendum is achter de rug.

Maar de onzekerheid begint nu pas.

De Catalaanse minister-president heeft aangekondigd dat het parlement binnenkort eenzijdig de onafhankelijkheid zal uitroepen,

Ook al heeft het slechts de steun van 38% van de Catalanen.

Wat er daarna zal gebeuren, is nog onduidelijk.

Er breekt een periode aan van grote onzekerheid voor Catalonië en Spanje.

Geen enkel Europees land zal de onafhankelijkheid van Catalonië immers erkennen.

En door zich onafhankelijk te verklaren,

dreigt Catalonië zichzelf ook buiten de EU te plaatsen.

Een eventueel proces tot toetreding zal vele jaren in beslag nemen,

waarbij aan het einde de goedkeuring vereist is van alle Europese lidstaten, inclusief Spanje.

 

Een lange periode van onzekerheid is ook niet goed voor de handel, de investeringen en de welvaart van een regio.

Om een scenario van instabiliteit te voorkomen,

moet er nu een afkoelingsperiode worden ingelast.

Waarbij geen van beide partijen nog eenzijdige of onherroepelijke stappen onderneemt.

Om zo ruimte te creëren voor onderhandelingen.

Onderhandelingen die moeten gaan over méér autonomie voor Catalonië,

Maar deze keer binnen een grondwettelijk kader

Want dat is wat een overgrote meerderheid van de Catalanen wil.

Bemiddeling door een onafhankelijke instelling kan daartoe een bijdrage leveren.

Want de redelijkheid moet in dit conflict zo snel mogelijk terugkeren.

Pas dan kunnen de belangen van alle Catalaanse en Spaanse burgers echt gediend worden.

 

 

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer