Tips van Macron voor CD&V

Macron bewijst het in Frankrijk: de sterkste dam tegen het populisme is een standvastig centrum. Bij Macron geen gezwalp naar rechts zoals CDA in Nederland (13%) of naar links zoals GroenLinks (9%). Wel eenzelfde standvastigheid als die andere leider van het politieke centrum in Europa: Merkel. In Duitsland is het populistische AfD aan het imploderen (9%) en staat de ‘partij van het midden’ – CDU – terug aan kop in de peilingen (die in Frankrijk wel bleken te kloppen). In tijden van totale verwarring zijn mensen op zoek naar redelijkheid En in tijden van polarisering loopt het centrum blijkbaar niet leeg, maar is haar standvastigheid meer dan ooit nodig.

De centrumpolitiek van Macron is samen te vatten in deze krachtlijnen:

 • Le travail’ als kernwaarde, die alle Fransen kunnen en moeten delen. Hard werken als fundament voor welvaart én integratie.
 • Relancer l’économie’. De lethargische economische stilstand in Frankrijk moet doorbroken worden; -25 -jarigen stemden in Frankrijk vooral voor de populisten Mélenchon en Le Pen omwille van de hoge jeugdwerkloosheid, ook al zijn ze in grote getale pro-Europa!
 • Focus op ‘les classes moyennes’, maar gekoppeld aan sterke nadruk op sociale mobiliteit, in het bijzonder door een hervorming van het onderwijs: ‘reconstruire l’éducation;
 • Als enige kandidaat was hij uitgesproken voor méér Europa, maar ‘un Europe qui protège. Meer vrijhandel, maar met minder sociale dumping. Meer Europese militaire samenwerking en een betere bewaking van de Europese buitengrenzen.
 • Standvastig de pijlers van de Europese open samenleving verdedigen:
  • Verdraagzaamheid naar andere bevolkingsgroepen. Macron maakte er een punt van niemand te stigmatiseren, geen allochtonen maar ook geen werklozen;
  • Verdedigen van de principes van de rechtsstaat, maar wel ‘zéro tolérance’ ten aanzien van criminaliteit; Meer agenten, maar geen huiszoekingen of aanhoudingen zonder rechterlijke controle;
  • Gelijkheid van man en vrouw.
 • Een geloofwaardige politiek:
  • Meer ethiek en transparantie, minder belangenconflicten bij politieke mandaten;
  • Geen polariserende voorstellen, maar wel ‘des solutions pragmatiques’. Een beleid dat vertrekt vanuit de reële zorgen van de mensen, en niet vanuit ideologische dogma’s;
  • Geen onhaalbare – en dus ongeloofwaardige – beloftes. (Slechts 6% van de Fransen geloven in het basisinkomen van de socialist Benoït Hamon).
In mijn eerdere blogs maakte ik al duidelijk dat het mijn overtuiging is dat ook CD&V deze lijn moet aanhouden de komende jaren. Kortom, een geloofwaardige en eigentijdse centrumpolitiek.

Peter Van Rompuy

PS: Het is ook de essentie van mijn nieuwe boek Democratie zkt Vertrouwen … 😉

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer