Testritten met zelfrijdende auto

Peter Van Rompuy dient een voorstel van resolutie in om testritten met de zelfrijdende auto op Vlaamse wegen toe te laten.

Door de zesde staatshervorming is hetgebruik van de weg een Vlaamse bevoegdheid geworden. Daarenboven werd ook in het federale regeerakkoord door de Zweedse coalitie het pad geëffend met een princiepsakkoord tot creatie van een juridisch kader voor de zelfrijdende auto, aangezien de technische goedkeuring van de wagens een federale bevoegdheid is gebleven.

Vlaanderen moet echter klaar zijn om – van zodra de technische aspecten zijn gereguleerd – zijn wegennet open te stellen voor de zelfrijdende auto.

De basisprincipes van de resolutie zijn de volgende:

– Een bestuurder moet steeds in staat zijn het stuur van de wagen op elk ogenblik over te nemen;

– Deze bestuurder moet een gekwalificeerd personeelslid zijn van een technologiebedrijf of van een autoconstructeur die zelfrijdende auto’s ontwikkelt;

– De zelfrijdende auto moet adequaat verzekerd zijn.Onder deze voorwaarden moet Vlaanderen het proefrijden van zelfrijdende auto’s toelaten.

“De zelfrijdende auto heeft een krachtig potentieel om het aantal verkeersdoden op termijn drastisch te doen dalen. Als deze auto’s ook nog eens met elkaar communiceren, kan het ook een antwoord vormen op het fileleed dat de Vlaamse economie vandaag nog gijzelt. Daarenboven biedt het minder mobiele mensen een unieke kans om hun autonomie te herwinnen. En voor iedereen is er heel wat tijdswinst.” stel Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V). “De zelfrijdende auto biedt zoveel economische en maatschappelijk meerwaarde voor Vlaanderen dat we in de ontwikkeling hiervan het voortouw moeten nemen. Innovatie is meer dan een zak overheidsgeld er tegenaan te gooien. Ook de creatie van een juridisch kader voor technologische ontwikkelingen zoals de zelfrijdende auto kan een boost geven aan het innovatief ondernemerschap. Kortom allemaal goede redenen om testritten op Vlaamse wegen toe te laten.”

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer