Task Force voor onderwijs Vlaamse Rand

De Minister van Onderwijs heeft in haar beleidsnota de oprichting van een ‘Task Force Onderwijs Vlaamse Rand’ opgenomen. Daarin zal alle expertise worden gebundeld van leraars, directeurs en begeleiders die dagdagelijks ervaring hebben met het opvangen van anderstaligheid in het onderwijs. De taakstelling van de Task Force is tweeledig: ten eerste komen tot een synthese van het bestaande studiemateriaal en het kiezen van methodieken die bewezen hebben effectief te werken op te terrein, en ten tweede ervoor te zorgen dat die methodieken actiever worden toegepast in de scholen.

Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy is tevreden dat deze taskforce wordt opgericht. “Als CD&V Vlaams-Brabant pleiten we hier al jaren voor. We moeten absoluut vermijden dat taalachterstand zich omzet in leerachterstand.”

In de periode 2008-2013 is het aantal leerlingen met een andere thuistaal dan het Nederlands in de Nederlandstalige scholen in de Vlaamse Rand sterk toegenomen. Voor het basisonderwijs gaat het om een stijging van 30,9% naar 37,8%. In het secundair onderwijs steeg het aantal anderstalige leerlingen van 19% tot 25,8% in dezelfde periode.

“Het onderwijs in de Vlaamse Rand is een geval apart door de vele leerlingen die thuis een andere taal spreken, gecombineerd met een snelle demografische groei”, aldus Peter Van Rompuy, “Een specifieke situatie vereist een specifiek beleid. Met deze taskforce schakelen we nog een versnelling hoger om te waken over de kennis van het Nederlans van alle leerlingen in de Rand, en een kwaliteitsvol onderwijs te blijven bieden.”

Nieuwsreportage ‘taalachterstand wegwerken in het onderwijs in de rand wordt prioriteit‘ op RINGtv.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer