Participatie van Vlaanderen in Brussels Airport is een belangrijk signaal

Vorig jaar diende ik een conceptnota in waarin enkele hefbomen stonden om strategische infrastructuur te verankeren in Vlaanderen. Strategische infrastructuur is vaak een bron van onze welvaart. Om de toekomst veilig

Van Rompuy (CD&V) stelt nieuw ‘Vlaams verankeringsfonds’ voor (De Tijd)

Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V) stelt voor om een ‘Vlaams verankeringsfonds’ op te richten. “Dit nieuwe fonds moet de Vlaamse overheid in staat stellen om strategische infrastructuur die cruciaal

Site Footer