Verkeersboete – bevel tot betaling

Als binnen de dertig dagen geen bezwaar wordt ingediend per aangetekende brief zal de FOD Financiën de verkeersboete dadelijk innen, desnoods via verrekening op de belastingbrief van de overtreder.

Op woensdag 15 februari 2012 keurde de Senaatscommissie Justitie het wetsvoorstel goed dat voorziet in de invoering van het bevel tot betalen na inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer. Het initiatief kwam van Senator Martine Taelman (Open Vld) en Senator Peter Van Rompuy (CD&V). Verkeersboetes zullen voortaan rechtstreeks bij de overtreder geïnd kunnen worden via een bevel tot betaling, indien deze niet reageert op een voorstel tot minnelijke schikking.

Door de verhoogde aandacht voor verkeersveiligheid en de exponentiële groei van het aantal controles op het wegverkeer de voorbije jaren is de hoeveelheid processen-verbaal beduidend toegenomen. Voor het merendeel van de overtredingen kan de politie zelf een onmiddellijke inning voorstellen, andere overtredingen worden meteen aan het parket overgemaakt. Indien de overtreder de onmiddellijke inning niet betaalt, stelt het parket een minnelijke schikking voor.  Indien hier wederom niet wordt op ingegaan, wordt de overtreder doorverwezen naar de politierechtbank.

Deze procedure neemt niet enkel veel tijd in beslag, maar is ook bijzonder duur en inefficiënt. Eveneens zorgt deze lange procedure ervoor dat het verband tussen de overtreding en de straf vermindert en er een gevoel van straffeloosheid ontstaat. “Een eenvoudigere procedure leidt dus niet enkel tot een grotere efficiëntie,” stelt Senator Taelman, “het bevordert eveneens de verkeersveiligheid.”

In Nederland heeft men reeds in de jaren ’80 via de ‘Wet Mulder’ een eenvoudigere procedure voor de afhandeling van verkeersovertredingen ingevoerd. Slechts 0,25% van de verkeersovertredingen waarvoor een onmiddellijke inning mogelijk is, belandt er bij de politierechter ten opzichte van zowat 3% in België. “Eenzelfde effect zal nu bereikt worden door het invoeren van een ‘bevel tot betaling’, waarbij de procureur van rechtswege de betaling van deze schikking oplegt en eventueel kan laten uitvoeren” aldus Senator Taelman. Op deze wijze zal er een onmiddellijke ontlasting van de politierechtbanken kunnen plaatsvinden en wordt een aanzienlijke besparing doorgevoerd, in middelen en tijd.

“Het wetsvoorstel is een duidelijke trendbreuk binnen Justitie. Door een eenvoudigere en efficiëntere afhandeling van eenvoudige overtredingen wordt de verkeersveiligheid bevorderd en verdwijnt de straffeloosheid van overtreders die nooit hun kleine boetes betaalden. Een overduidelijke win-winsituatie dus,” aldus Peter Van Rompuy.

Lees het wetsvoorstel hier

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer