Shift Happens (Knack)

Trying is the first step to failure’ zegt de stripfiguur Homer Simpson. Ook in de werkelijke wereld lijkt ondernemingszin soms ver te zoeken. Zo toont onderzoek aan dat 60% van de Vlaamse jongeren een stabiele, vlakke loopbaan ambieert.

Voor velen is dit een positieve keuze. Zij opteren bewust voor meer tijd voor sociale activiteiten en zelfontplooiing. Zestig jaar geleden werkten we gemiddeld 2.300 uren per jaar, vandaag nog 1.500. Van ‘time is money’ schuiven we op naar ‘time is priceless’. Levenskwaliteit gaat voorop.

Nochtans blijkt dat net een gebrek aan tijd – vooral tijdens de ‘vrije’ tijd – een belangrijke rem vormt op onze geluksbeleving. We hebben het moeilijk om uit het stijgend aanbod aan activiteiten, producten, informatie, culturen en samenlevingsvormen een keuze te maken. Wist u bijvoorbeeld dat een weekuitgave van de New York Times meer informatie bevat dan iemand in de 18e eeuw gemiddeld te verwerken kreeg in zijn hele leven? We leven in exponentiële tijden. Naast een druk leven in de echte wereld, hebben we er ook een in de virtuele. Wist u dat 1 op de 8 koppels die vandaag in de VS huwen, elkaar hebben ontmoet via het internet? Het aantal keuzemogelijkheden en veranderingen ligt steeds hoger. ‘Shift happens’.

De keuze voor zekerheid op professioneel vlak, wordt zo ook een negatieve keuze. Omdat we op sociaal (immaterieel) vlak geconfronteerd worden met meer onzekerheid, veroorloven we ons op economisch (materieel) vlak meer zekerheid. Die keuze was verzoenbaar met de realiteit. De wereldeconomie leek immers een onstuitbare welvaartsmachine.

Jongeren van vandaag zijn opgegroeid in een ‘airco’-economie, zonder voelbare schommelingen. Als het buiten stormt, blijft de temperatuur binnen constant. Een jaar geleden viel die ‘airco’ abrupt uit. Voor het eerst worden jongeren geconfronteerd met een economie die geen factor van stabiliteit is, maar van instabiliteit. Volgens de economist Geert Noels zullen de komende jaren dergelijke ‘econoshocks’ zich daarenboven steeds sneller en krachtiger voordoen.

Hoe gaan we om met onzekerheid op sociaal én economisch vlak? Hoe gaan we om met ‘the scale of the challenges that now dwarf what we faced only ten years ago’, zoals Tony Blair het uitdrukte in zijn afscheidstoespraak?

De afgelopen maanden zijn vooral jongeren gestopt met pensioensparen. Werpen zij de handdoek? En zullen we ook in Brussel geconfronteerd worden met rellen zoals in Griekenland en Frankrijk, waarbij jongeren zich hardhandig verzetten tegen een samenleving die hen niet lijkt op te nemen? Of berusten zij in het feit dat ze het minder goed zullen hebben dan hun ouders? Hoe gaan ze om met wat Obama noemde ‘a nagging fear that the next generation must lower its sights’?

Sommigen zijn pessimistisch. Ik niet. Integendeel, ik ben een goed geïnformeerde optimist als het over de veerkracht van jongeren gaat. Op sociale onzekerheden antwoordden jongeren onder andere met een hernieuwd maatschappelijk engagement. Zo zitten jeugdbewegingen opnieuw in de lift. Het lidmaatschap van milieuverenigingen stijgt explosief. En in de VS spreekt men al jaren van een nieuw ‘burgerlijk engagement’.

Ook politiek is een heropleving merkbaar. Sinds 2000 trekken jonge kiezers in de VS opnieuw massaal naar de stembus. Obama speelt volop in op dit jong optimisme, vooral via het internet. Op het net ervaren we dagelijks hoe om het even welk individu een hele massa in beweging kan brengen.

Ik geloof dat deze hernieuwde veerkracht zich ook op economisch vlak zal manifesteren. De tijd dat de ‘sliplift’ en ‘speculoospasta’ verkozen worden tot uitvindingen van het jaar, ligt weldra achter ons. Obama – of zijn 27-jarige speechwriter – formuleert het als volgt: ‘I say to you that the challenges we face are real. They will not be met easily or in a short span of time. But know this …: They will be met.’ Hij verwees hier niet naar zijn economisch herstelplan. Hij verwijst naar de veerkracht van deze generatie, jong en oud.

1 reacties On Shift Happens (Knack)

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer