Relance mag volgende generatie niet nodeloos in de schulden steken!

Bij het uitbreken van de bankencrisis woedde er in heel Europa ook een groot debat over de zin en onzin van een grootschalige relance. België spendeerde toen veel aan bescherming van koopkracht in volle crisis, net zoals nu. We waren toen een voorloper bij inzetten van tijdelijke werkloosheid, nu hanteert heel Europa die aanpak!

Maar ons land besliste toen om geen grote stimulus-programma’s te financieren! In een kleine, open economie is het effect van overheidsinvesteringen immers pas voelbaar na enkele jaren. Daarenboven lekt een groot deel weg naar het buitenland. (Zie hierover mijn eerdere blog)

Het gevolg was dat de Belgische schuld steeg met 7% tussen 2008 en 2010. Duitsland koos wel voor een forse stimulus, ze hadden daar ook budgettaire ruimte voor. Er werd toen in Duitsland o.a. een ‘schrootpremie’ uitgekeerd die de burgers aanzette om hun oude wagen in te ruilen voor een nieuwe. Dat deed ook de autoproductie in ons land fors stijgen, zonder dat het ons een euro kostte! De schuldgraad steeg in Duitsland met meer dan het dubbele, namelijk +17% (‘08-‘10). In heel de eurozone met 16%. België maakte toen de juiste keuze om geen gekke investeringsprojecten op touw te zetten.

De les uit de bankencrisis is dat België en Vlaanderen best voorzichtig zijn met het financieren van grote nationale investeringsprojecten om de economie aan te zwengelen. De plannen van de PS (35 miljard) en de Sp.a (192 miljard !!! ) worden dan ook best snel opgeborgen als we de toekomstige generaties niet nodeloos in de schulden willen steken!

Als kleine, open economie met een hoge schuldgraad is België en Vlaanderen vooral gebaat met een sterke Europese stimulus. Als Vlaanderen hebben we er alle belang bij om het Europese Herstelfonds voluit te steunen. Het is dan ook paradoxaal dat net de Vlaams-nationale partijen nu de meeste kritiek uiten op dat Europees herstelplan! Hun houding is eerder ingegeven door politieke ideologie (het uiteenvallen van de Europese Unie in een noordelijk en zuidelijk deel) dan vanuit zuiver economische motieven.


Peter Van Rompuy

Fractieleider CD&V Vlaams parlement

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer