Recordbedrag aan Vlaamse boetes op de kilometerheffing

In 2023 werden op Vlaamse wegen voor 19.044.506 euro aan boetes uitgeschreven voor het niet naleven van de regels op de kilometerheffing. Sinds de invoering van het systeem in 2016 is dit een recordbedrag. Bijna 80% van het boetebedrag was voor rekening van vrachtwagens met een buitenlands kenteken. Daarvan was 19,2% van het totale bedrag (of 3.659.426 euro) voor vrachtwagens met een Nederlands kenteken, 12,5% (of 2.382.550 euro) voor Poolse vrachtwagens en 7,1% (of 1.347.450 euro) voor Spaanse vrachtwagens. Dat blijkt uit informatie die Vlaams fractievoorzitter Peter Van Rompuy (cd&v) opvroeg bij Minister van Financiën Matthias Diependaele. “Vlaanderen is immers een centraal gelegen regio en velen maken dan ook gretig gebruik van ons belangrijk wegennet. Het is dus evident dat het gros van de boetes uitgeschreven wordt voor buitenlandse vrachtwagens. Toch moeten we verder toezien op een correcte naleving van de regelgeving. Dit zowel voor buitenlandse als binnenlandse vrachtwagens,” aldus Van Rompuy.  

Het boetbedrag ligt ruim 5% of 927.595 euro hoger dan in 2022. Tegenover 2021 is dat zelfs 35% of 4.979.667 euro. Al geven de jaren 2021 en 2020 een vertekend beeld omwille van de impact van het coronavirus. 

Tabel: uitgeschreven boetes op Vlaamse wegen in 2023

 BedragPercentage
België 3.851.232 euro20,2%
Nederland3.659.426 euro19,2%
Polen2.382.550 euro12,5%
Spanje1.347.450 euro7,1%
Duitsland1.189.118 euro6,2%
Frankrijk1.168.950 euro6,1%
Roemenië 1.002.222 euro5,3%
Litouwen 926.650 euro4,9%
Groot-Brittannië  498.050 euro2,6%
Bulgarije437.950 euro2,2%
Ander2.580.907 euro13,6%
 19.044.506 euro 

Naast een recordbedrag aan boetes inde Vlaanderen ook een historisch bedrag uit de reguliere werking van de kilometerheffing. Uit een eigen analyse blijkt dat Vlaanderen in 2023 565,4 mio euro ontving. Dat is 14 mio euro meer dan het jaar voordien. Dat is niet voor het eerst want sinds de invoering steeg dit geïnde bedrag jaarlijks.

Correcte inning van de boetes op de kilometerheffing

Het is een uitdaging om de boetes op de kilometerheffing op een vlotte en correcte manier te innen. Met een inningspercentage van 70% staat uit 2022 nog zo’n 5.474.939 euro aan boetes open. Daarvan dient nog 5.099.224 euro betaald te worden door buitenlandse vrachtwagens. Er is bijgevolg een een grote differentiatie tussen de verschillende nationaliteiten. Voor de Belgische vrachtwagens ligt het inningspercentage op 89%. Voor buitenlandse voertuigen ligt dat percentage een stuk lager. Voor Spaanse (47%) en Bulgaarse (48%) vrachtwagens werd minder dan de helft van de uitgeschreven boetes geïnd 

Tabel: inningspercentage en openstaand bedrag voor de uitgeschreven boetes op Vlaamse wegen uit 2022

 InningspercentageOpenstaand bedrag
België 89%375.715 euro
Nederland83%582.000 euro
Polen69%684.080 euro
Spanje47%741.200 euro
Duitsland82%206.050 euro
Frankrijk72%288.760 euro
Roemenië 52%527.800 euro
Litouwen 76%181.550 euro
Groot-Brittannië  54%186.792 euro
Bulgarije48%250.700 euro
Ander47%1.450.292 euro
 70%5.474.939 euro

VLABEL dient samen met Viapass in te zetten op het verhogen van de efficiëntie en de effectiviteit van de gevoerde handhaving. Mobiele teams moeten nog sneller kunnen ingrijpen als buitenlandse vrachtwagens met openstaande boetes ons grondgebied opnieuw binnenrijden. Zo werd in 2023 voor 828.874 euro geïnd. Er werden ook 3 vrachtwagen getakeld. We moeten absoluut vermijden dat overtreders de boete ontlopen.  Aangezien Vlaanderen dit bedrag investeert in weginfrastructuur en flankerend mobiliteitsbeleid hebben alle Vlamingen immers belang bij een hoger inningspercentage,” aldus Van Rompuy.      

Verschenen in De Tijd.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer