Plafond crowdfunding optrekken

CD&V-kamerlid Jef Van den Bergh dient een wetgevend initiatief in om de limiet van 100.000 euro voor crowdfunding-projecten te verhogen van 100.000 euro naar 1.000.000 euro. Het voorstel is een uitgewerkte versie van de tekst van Vlaams parlementslid – en voormalig senator – Peter Van Rompuy. Ook de bescherming van de belegger wordt verbeterd door het invoeren van een nieuwe limiet per belegger van 5.000 euro per project.

Jef Van den Bergh: “Door de kredietcrisis wordt het steeds moeilijker om voor projecten voldoende financiering te vinden via de klassieke weg, namelijk de banken. Zo hebben in het bijzonder startende ondernemers en socio-culturele organisaties meer dan ooit nood aan alternatieve financiering. Met dit voorstel slaan we twee vliegen in één klap. Ondernemers krijgen meer financiële zuurstof en de burger ontdekt nieuwe kanalen om te investeren in initiatieven van hun keuze!”

Nooit stond er meer geld op het spaarboekje als nu. Crowdfunding moet naast de volkslening een deeltje van dit kapitaal helpen mobiliseren voor projecten met een economische en maatschappelijke meerwaarde.

Dankzij recente succesvolle initiatieven van schaatser Bart Swings en zanger Tom Dice raakte de Vlaming de voorbije maanden vertrouwd met het fenomeen crowdfunding.

Peter Van Rompuy: “Minister-president Kris Peeters gaf eind vorig jaar aan dat Vlaanderen het initiatief zal nemen om crowdfunding te stimuleren. Belangrijke hefbomen voor het welslagen liggen ook op federaal niveau. Via deze resolutie willen we de wettelijke drempels wegwerken die beletten dat crowdfunding ook in ons land volwassen wordt.”

In tegenstelling tot andere landen is er in België geen specifieke regelgeving voor crowdfunding. Volgens de huidige wetgeving mag een project via het internet tot 100.000 euro inzamelen zonder enige wetgevende belemmering. Boven 100.000 euro wordt het project evenwel aanzien als een ‘beroep op het openbaar spaarwezen’, waardoor een voorafgaande vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vereist is. Deze administratieve drempel is voor heel wat ondernemers die beroep wensen te doen op crowdfunding evenwel te hoog.

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk voor ondernemers om bovenstaande drempel te verhogen van 100.000 euro naar 1.000.000 euro (ter vergelijking in het VK is een limiet van 5.000.000 euro van toepassing).

Daarenboven wordt de belegger bijkomend beschermd door

1) een nieuwe drempel van 5.000 euro per belegger en per project (net zoals in de VS),

2) crowdfundingplatformen worden onderworpen aan een kwaliteitscontrole en

3) projecten moeten een standaard ‘informatiefiche’ met financiële en vennootschapsrechtelijk kerngegevens publiceren.

Jef Van den Bergh: ‘Op basis van deze resolutie vragen wij hoorzittingen in het parlement over de invoering van een kwaliteitsvol wetgevend kader voor crowdfunding. We hebben goede hoop hiervoor steun te vinden bij heel wat andere partijen.’

U kunt de ingediende resolutie hier raadplegen:  Voorstel van resolutie houdende een specifiek wetgevend kader voor crowdfunding.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer