Onze economie is niet de rode lantaarn van Europa, maar de knipperlichten staan wel aan

België was het voorbije jaar de traagst groeiende economie van de eurozone (1,4%). Nederland groeide meer dan dubbel zo snel (3,3%)! Deels maakt Nederland een inhaalbeweging, want bekeken over de voorbije tien jaar beent het ons nu pas terug bij. Dat komt omdat Nederland zijn begroting in de beginjaren van de crisis drastischer saneerde. Nederland boekte vorig jaar zelfs een overschot waardoor het dit jaar 0,5% kan uitgeven (en hun begroting toch in evenwicht blijft!), terwijl ons land dit jaar 0,6% moet besparen om het tekort onder de 2% te krijgen. De budgettaire teugels vieren is dus geen optie.

Wat evenwel onderbelicht bleef is dat heel wat economen als voornaamste reden voor de Nederlandse groeispurt wijzen naar hun boomende export. Voor ons land is de netto-export dit jaar slechts verantwoordelijk voor 20% van de groei. En vorig jaar stond de handelsbalans (nog steeds) 1,1 miljard euro in het rood. Dat wijst er op dat de competitiviteit van onze economie nog niet voldoende hersteld is. Nochtans werd de loonkosthandicap intussen – eindelijk – weggewerkt, ook al rest er in nominale cijfers nog steeds een verschil met Nederland (en Duitsland). Maar zelfs de Franse economie groeit tegenwoordig harder dan de onze. Is er dan meer aan de hand?

Ten eerste lijdt de Vlaamse export nu al onder de gevolgen van de brexit door de zwakke Britse pond en het kwakkelende vertrouwen van de Britse consumenten en producenten. Gelukkig werd de protectionistische dreiging onder invloed van het populisme op het Europese continent afgewend door de overwinning van de pro-Europese Franse president Macron.

Ten tweede verschenen recent opvallende cijfers over het verschil in trafiek tussen de haven van Antwerpen en die van Rotterdam. De cruciale ‘containeroverslag’ groeide de eerste jaarhelft in Rotterdam met 10,4%, en in Antwerpen met slechts 2,8%. Dat is het rechtstreekse gevolg van de recente keuze van China voor Rotterdam als haar eerste toegangspoort tot Europa, met Antwerpen weliswaar als een verdienstelijke tweede. The Economist drukte vorige week een kaart af van de nieuwe ‘zijderoutes’ en die lopen via Rotterdam. Het transport over zee gebeurt steeds meer via mega-containerschepen, die makkelijker kunnen aanmeren op de nieuwe Maasvlakte in Rotterdam dan via de monding van de Schelde. De stranding van een mega-containerschip vorig weekend in de bocht van Bath maakte dit probleem pijnlijk zichtbaar.

Ten derde is Vlaanderen altijd sterk afhankelijk geweest van het aantrekken van buitenlandse investeringen. Dat is ook een noodzaak want we tellen niet echt veel eigen ondernemingen van wereldschaal, in tegenstelling tot Nederland. Die buitenlandse investeringen zijn ook een essentiële bloedlijn voor ons veerkrachtig weefsel aan Vlaamse ondernemingen. De recente hervorming van de vennootschapsbelasting kan nieuwe investeringen aantrekken, maar dit mag de begroting niet doen ontsporen. De concrete invulling van het zomerakkoord zal daarbij cruciaal zijn.

Ten vierde presteert Vlaanderen goed qua innovatie in vergelijking met andere toplanden. Maar in vergelijking met andere topregio’s zoals Eindhoven, Aken of Bayern is de kloof nog steeds groot. Zo gaat de eerste zelfrijdende bus in Nederland volgend jaar al de baan op, in Vlaanderen pas in 2021 … nochtans hebben wij er het meest mee te winnen gelet op alle fileleed!

Onze economie is vandaag zeker niet de rode lantaarn van de eurozone. Kijk maar naar het record aantal vacatures! Maar onderliggend staan er wel enkele knipperlichten aan op punten die cruciaal zijn voor de Vlaamse welvaart van morgen. De Vlaamse regering moet daar een sterke economische agenda tegenover zetten. Het plan Vlaanderen 2030 is inhoudelijk verdienstelijk, maar niemand kent het. Met het opdrijven van de bedrijfssubsidies zullen we het evenwel niet redden. Om een versnelling hoger te kunnen schakelen hebben we nood aan breed gedragen economische strategie op de lange termijn, een Flanders Technology voor deze eeuw.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer