Nudges doen energieverbruik dalen

Het dreigend stroomtekort is opnieuw brandend actueel. Het thema zal ook deze en volgende winters meermaals terugkomen. Niet enkel de overheid, maarook gezinnen moeten duurzaam met energie omgaan. Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Van Rompuy wijst hiervoor op de mogelijkheid van nudges. Het betreft een economische gedragswetenschap die burgers motiveert hun gedrag aan te passen door kleine en kosteloze ingrepen in het overheidsoptreden.

Op basis van de gedragseconomie kan de overheid gezinnen er toe aanzetten op een energiebewustere manier te gaan leven. Een schoolvoorbeeld is het herschrijven van het energieprestatiecertificaat (EPC). Het huidig document geeft de burger weinig informatie die aanzet tot gedragsverandering. Door bijvoorbeeld de drie belangrijkste energiebesparende maatregelen met kostprijs in het EPC op te nemen, alsook hetgeen deze maatregelen op termijn opbrengen (kosten-batenanalyse), zal men geneigd zijn het energiegedrag aan te passen.

De mens is een kuddedier. Dit is het uitgangspunt van deze gedragswetenschap. Men zal bijgevolg conformeren. Door op de energiefactuur weer te geven hoeveel energie men verbruikt t.o.v. gelijkaardige gezinnen kan het energieverbruik aanzienlijk beïnvloed worden. Burgers die boven het gemiddelde scoren zullen onbewust inspanningen leveren om de volgende maand tegen het gemiddelde aan te leunen. Een gelijkaardig experiment van het Amerikaans bedrijf Opower deed het energieverbruik met 2 à 3 % dalen.

Peter Van Rompuy: “Reeds enkele jaren bewezen nudges hun nut in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het is ook belangrijk om in Vlaanderen stappen voorwaarts te zetten. Temeer in budgettair krappe tijden kan deze techniek zijn nut bewijzen.”

Geleidelijk is er ook in Vlaanderen interesse voor de wetenschap. Zo verwelkomt het Stima-congres in Gent op 5 december de Deens Sille Krukow, een autoriteit op het vlak van behavioural design and nudging. Ook de Serv organiseert op 16 december een academie ‘Naar effectiever beleid met gedragseconomie’.

Verschenen in De morgen van 5 december.

Eerder verschenen op deze blog over nudges:

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer