Bruto Nationaal Geluk België

Is de Belg gelukkig? Is het Bruto Nationaal Product toe aan een update? En kunnen we geluk meten op een zinvolle wijze? Senator Peter Van Rompuy start een parlementaire werkgroep over nieuwe indicatoren voor het meten van economische groei, sociale vooruitgang, levenskwaliteit en geluk.

Senator Van Rompuy (CD&V): “Never waste a good crisis. Sinds het uitbreken van de economische crisis klinkt de vraag steeds luider of de wijze waarop het Bruto Nationaal Product (BNP) tot dusver berekend wordt toe is aan een actualisering. Beleidsmakers stellen alles in het werk om hun land uit de crisis te loodsen. Maar wijst de naald van het kompas dat we hierbij hanteren wel nog voldoende accuraat in de juiste richting? Meten is weten!”

De parlementaire werkgroep analyseert de noodzaak om te komen tot nieuwe maatschappelijke indicatoren vanuit twee oogpunten.

Vooreerst vormt de huidige economische crisis het gepaste moment om na te gaan of de berekeningswijze van het Bruto Nationaal Product – als indicator voor economische vooruitgang – dient geactualiseerd te worden, in lijn met nieuwe tendensen op het vlak van demografie, innovatie, energie, … Bijvoorbeeld, een stijgend energieverbruik wordt vandaag in het BNP verrekend als een stijging van de welvaart. Nochtans kunnen we dit bezwaarlijk aanzien als een vorm van duurzame economische groei. Daarenboven vormt het een belasting voor het milieu en dus een kost voor toekomstige generaties. Wie telewerkt, wint arbeidstijd, bespaart mobiliteitskosten, belast het milieu minder en wint aan levenskwaliteit. Hoe kunnen we deze winsten beter in kaart brengen?

Ten tweede, gaat de werkgroep na of nieuwe indicatoren van maatschappelijke vooruitgang grondiger onderbouwd kunnen worden, zoals duurzame ontwikkeling, leefmilieu,

levenskwaliteit en geluk. Wetenschappelijke studies tonen aan dat sinds de jaren zeventig de welvaart in het Westen gemiddeld verdubbelde, maar het geluksgevoel trappelde ter plaatse. We worden rijker, maar niet gelukkiger. Klopt dit?

Van Rompuy: “Geluk kan je onmogelijk afkondigen bij wet. Je kan het ook niet kopen. En je kan het al helemaal niet verspreiden per persbericht. Maar kunnen we het meten? En kunnen we misschien wél werken aan een optimalere context waarin mensen vrij op zoek kunnen gaan naar wat hen gelukkig maakt? De voorbije jaren bogen gerenomeerde economisten en academici zich over deze prangende maatschappelijke vraagstukken. Met deze werkgroep willen we België mee inschrijven in deze internationale stroming tot het uittekenen van nieuwe indicatoren voor het meten van economische groei, maatschappelijke vooruitgang, levenskwaliteit en geluk.”

Lees hierover ook:

– Mijn bijdrage voor het boek ‘Bruto Nationaal Geluk’: Geluk en Politiek, haat en liefde?

– Over het symposium (2012) ‘Voorbij het BBP’ in de Senaat, klik hier.

– Over de parlementaire werkgroep ‘voorbij het BBP’ in de Senaat, klik hier.

– Column ‘Waar was de koning van Bhutan?’ (’10)

– Column ‘BNP is dood! Leven … (’09)

– Column ‘Werken we beter als we gelukkig zijn?’ (’09)


Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer