Komst Europese Commissie naar Vlaamse Rand?

Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy (Beersel) vernam via de media dat de Europese Commissie op zoek is naar twee nieuwe gebouwen. Voor het eerstoverweegt de Europese Commissie om zich ook buiten het Brussels Gewest te vestigen. ‘Dit is een unieke kans voor Vlaanderen – en in het bijzonder de Vlaamse Rand – om een deel van de Europese instellingen naar hier te halen. De komst van de Europese instellingen betekent heel wat extra jobs en welvaart voor de regio.’ Met een parlementaire vraag spoorde Peter Van Rompuy Minister-President Bourgeois aan om actief werk te maken van het aantrekken van de Europese Commissie naar de Vlaamse Rand. De Minister-President gaf in zijn antwoord aan dadelijk actie te ondernemen:

‘Gezien de hoge vastgoedprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overweegt de Europese Commissie om, indien nodig, uit te wijken over de grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is vooralsnog onduidelijk hoe concreet een dergelijke piste is. Wanneer de plannen van de Europese Commissie om een deel van haar administratie te deconcentreren buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toch meer vorm zouden krijgen, dan komt Vlaams-Brabant als eerste in aanmerking. Het zou inderdaad een opportuniteit zijn en een versterking van de dienstensector. Het is op dat ogenblik van belang de effecten in kaart te brengen. Ik heb in eerste instantie de Algemene Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering binnen de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie de opdracht gegeven dit dossier van zeer nabij op te volgen en hierover contacten te leggen met de bevoegde diensten binnen de Europese Commissie.’

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer