Hotel Mama

Wat is de belangrijkste reden waarom Belgische jongeren steeds langer thuis blijven wonen?

Neen, het is niet omdat het thuis warmer is dezer dagen.

Het is in de eerste plaats ook niet omdat ze het zich financieel niet kunnen veroorloven om op eigen benen te staan.

Het is ook niet omdat ze later huwen.

Neen, het is in de eerste plaats omdat ze willen genieten van ‘huiselijk comfort zonder verantwoordelijkheden’.

Dat is niet wat ik denk. Dat is wat Belgische jongeren tussen 15 en 30 jaar zelf antwoorden op een enquête (Eu Youth Report 2007). In geen enkel van de 27 andere EU-landen wordt de reden ‘huiselijk comfort zonder verantwoordelijkheden’ meer aangestipt als bij ons in België. WAAROM? Any idea?

Maar er is vandaag ook hoopgevend nieuws, steeds meer Vlaamse studenten wagen de sprong naar het buitenland!

Hotel Mama


Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer