Het Vlaams parlement vraagt een brede studie over buitenlands zeggenschap in de Vlaamse economie

Op 5 juli 2023 keurde het Vlaams parlement een voorstel van resolutie goed over een nieuwe en brede kwantitatieve analyse van buitenlands zeggenschap in de Vlaamse economie. Dit meerderheidsinitiatief vraagt de Vlaamse regering om op geregelde tijdstippen een cijfermatig beeld te vormen van dit buitenlands zeggenschap. “Vlaanderen is een kleine, open economie. Buitenlandse investeringen vormen voor onze regio een belangrijke motor van welvaart en economische groei. Toch is een gezonde waakzaamheid geboden. We moeten onze nationale veiligheid en strategische belangen en technologie ook beschermen. Het interfederaal screeningsmechanisme voor buitenlandse investeringen dat op 1 juli 2023 in werking is getreden is alvast een belangrijke maatregel. Deze studie kan de basis vormen voor verdere beleidsdaden,” aldus initiatiefnemer en Vlaams fractievoorzitter Peter Van Rompuy (cd&v). 

Het zou niet de eerste keer zijn dat dergelijke studie zou plaatsvinden. Op 19 juni 2023 presenteerden ecoom en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) de resultaten van zo’n initiatief. Hieruit bleek dat 6.554 ondernemingen voor meer dan 50% in handen zijn van buitenlandse investeerders. Samen vertegenwoordigen ze een Bruto Toegevoegde Waarde van 57,7 miljard euro en een tewerkstelling van 400.000 werknemers. Deze ondernemingen vertegenwoordigen 2% van de Vlaamse ondernemingen. Bij een vorige studie (in 2018) was dat slechts 0,8%. Er is dus een stijgende tendens merkbaar. 

De recente studie is gebaseerd op cijfergegevens van het jaar 2000. Ondertussen hebben we een gezondheidscrisis en energiecrisis achter de rug. De kans is bijgevolg reëel dat deze gebeurtenissen een impact hebben op de inmenging. Daarenboven vraagt de resolutie om de studie niet te beperken tot de niet-financiële markteconomie, maar ook inzicht te geven in mogelijke inmenging in publieke zee- en luchthavens, publieke instellingen, overheidsbedrijven en andere belangrijke economische en wetenschappelijke polen. 

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer