Het nieuwe Waalse regionalisme zal het confederalisme geen stap dichterbij brengen, wel integendeel.

Deze week bleek dat Vlamingen meer vertrouwen hebben in België dan de Franstaligen. Dat de federale regering uit slechts één Franstalige partij bestaat, is daar niet vreemd aan. Toch is deze omkering van belang. Binnen de Vlaamse beweging waren er vroeger twee strekkingen. De ene strekking wil onverkort de onafhankelijkheid van Vlaanderen. De andere strekking volgde de doctrine van Frans Van Cauwelaert: de Vlaamse meerderheid in België gebruiken als hefboom om de Vlaamse belangen te dienen binnen de federale regering. Na de eerste staatshervormingen werd de lijn Van Cauwelaert grotendeels verlaten door de Vlaamse beweging. In ruil voor Vlaams zelfbestuur werd immers ‘grendels’ in de grondwet ingeschreven, waaronder de pariteit tussen Franstalige en Vlaamse ministers in de federale regering.

Frans Van Cauwelaert is terug springlevend

Doordat in de regering Michel slechts één Franstalige partij zetelt, is de strategie Van Cauwelaert evenwel terug springlevend bij N-VA. De Wever stelt dat hij het Vlaamse overwicht in de federale regering wil aanwenden om de Franstaligen te vervreemden van het federale niveau, en hen zo te overtuigen om de sprong te wagen naar het confederalisme.

Nu blijkt dat die strategie het omgekeerde effect heeft. Het vertrouwen van de Vlamingen in het federale niveau is opnieuw aan het groeien, waardoor de roep naar het confederalisme wegdeemstert. Dat is de oorzaak van de aankondiging van De Wever dat hij het confederalisme niet tot inzet maakt van de volgende verkiezingen. Het is een merkwaardige historische paradox dat de communautaire hardliners van de voormalige Volksunie nu meer dan ooit de strekking Van Cauwelaert verdedigen.

Nieuw Waals regionalisme

Wel kondigden dit weekend de PS-burgemeesters van Luik en Charleroi – Demeyer en Magnette – aan een congres te willen organiseren over een ’nieuw Waals regionalisme’. Het nieuwe Waalse regionalisme zal het confederalisme evenwel geen stap dichterbij brengen, wel integendeel. De Walen gaan heus niet voorstellen om de splitsing van de sociale zekerheid op tafel te leggen! Het valt zelfs niet uit te sluiten dat ze veeleer denken aan bijkomende ‘grendels’.

Ook zonder confederalisme blijft het communautaire actueel

Maar wie denkt dat nu het confederalisme is afgevoerd ook het communautaire debat van de politieke agenda zal verdwijnen, vergist zich schromelijk. Er zijn immers 1001 manieren om de communautaire trom te roeren. Zo zal onder meer de vrees verder gevoed worden dat het linkse ‘spook’ van PS en PTB in 2019 aan de macht zou komen. De kans dat de PTB toetreedt tot een volgende federale regering is evenwel zero. De kans dat de MR federaal wordt aangevuld met het cdH is het meest waarschijnlijke scenario. Dat is ook de beste strategie om een nieuwe federale centrum-regering tot stand te brengen, zonder de PS. Bepalend daarbij is of de nieuwe Waalse regering van MR-cdH resultaten zal kunnen boeken in de korte periode die haar nog rest. Om de kans hiertoe te vergroten kan de federale en de Vlaamse regering een ‘jobs-pact’ sluiten met de nieuwe Waalse regering. Niet uit gratuite solidariteit, maar uit welbegrepen eigenbelang. Vlaamse werkgevers krijgen vandaag hun vacatures nog amper ingevuld. Een betere uitwisseling van vacatures, versterkte taalopleiding, etc kunnen helpen om in Vlaanderen de schaarste aan arbeidskrachten in te vullen. Het motorblok MR-cdH versterken om federaal een nieuwe centrumregering zonder PS tot stand te brengen in 2019, is een veel intelligentere strategie voor de Vlamingen dan gokken op een heropleving van het Waalse regionalisme.

Verschenen op Knack.be.

 

 

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer