Geen aanpassing wettelijk kader nodig voor introductie zelfrijdende auto op Vlaamse openbare weg

Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy vroeg aan Minsiter van mobiliteit Weyts of zelfrijdende auto’s binnen het bestaande wettelijk kader mogelijk zijn.Deze vraag is des te prangender sinds autoconstructeur Tesla recent aankondigde dat over twee maand via een software update al haar wagens autonoom zullen rijden op snelwegen (niet in stedelijke context), zonder dat de chauffeur het stuur nog hoeft vast te houden. Tijdens de hoorzitting in het Vlaams Parlement liet autofederatie Febiac weten dat dit wel degelijk mogelijk is op de openbare weg en wel binnen de huidige wetgeving mits (1) de bestuurder op elk ogenblik het stuur opnieuw kan overnemen, en (2) bij een inhaalmanoever de bestuurder hiertoe de opdracht geeft door enkel de richtingaanwijzer te gebruiken.

In antwoord op een schrifelijke vraag van Vlaams Parlementslid Van Rompuy stelt de minister dat zijn administratie werkt aan een ‘Code of Practice’ die ook proefprojecten met zelfrijdende voertuigen zal regelen. De minister gaat ervan uit dat ‘proefnemingen met zelfsturende voertuigen in Vlaanderen alsook het op termijn ruimer gebruik van de technologie mogelijk zal zijn’.

Gisteren liet de verzekeringssector tijdens een hoorzitting in de Kamer weten dat het geen wettelijke of juridische bezwaren ziet voor de komst van de zelfrijdende auto, en dat ‘wie een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid heeft die morgen perfect kan gebruiken voor een zelfrijdende auto’.

Ook de federale overheidsdienst mobiliteit liet weten dat een zelfrijdende auto binnen het bestaande wettelijk kader valt ‘zolang een chauffeur op elk ogenblik de controle over de wagen kan overnemen’.

Finaal werd ook op het internationaal vlak de wetgeving aangepast. Op vraag van o.a. ons land werd reeds een amendement goedgekeurd aan de Conventie van Wenen die de zelfrijdende auto mogelijk maakt.

Uit de antwoorden van minister Weyts, de FOD Mobiliteit, de auto- en  verzekeringssector blijkt dat we op de rand staan van een doorbraak wat betreft de introductie van de zelfrijdende auto in Vlaanderen. “Op wettelijk en juridisch vlak staat niets nog de volgende stap in de introductie van de zelfrijdende auto op de Vlaamse openbare weg nog in de weg. Er is geen regio ter wereld die zo veel te winnen heeft bij de introductie van de zelfrijdende auto als Vlaanderen.”

Lees ook eerdere blogs over het thema van de zelfrijdende auto’s:

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer