Fietsbrug station Leuven uitbreiden

Een vlotte en veilige fietsverbinding tussen Leuven en Kessel-Lo ontbreekt op dit ogenblik. CD&V Kessel-Lo dringt aan op een snel realiseerbare oplossing.

“Een uitbreiding van de bestaande fietsbrug kan niet langer op zich laten wachten” stelt gemeenteraadslid Peter Van Rompuy. CD&V Kessel-Lo eist dat de bestaande fietsbrug van de Martelarenlaan over het station naar het Martelarenplein wordt uitgebreid, zodat een doorlopende en veilige fietsroute van Kessel-Lo naar Leuven centrum over de spoorweg ontstaat. Zo hoeven fietsers niet langer in de voetgangerstunnel onder het station af te stappen of via de Tiensepoort rond te rijden.

Meer concreet moet werk worden gemaakt van twee uitbreidingen aan de bestaande fietsbrug:

1. Langsheen het seinhuis van het station moet de bestaande fietsbrug tot het Van Overstraetenplein voor het Stadskantoor verlengd worden.

2. Om een doorlopende fietsroute mogelijk te maken, moet aansluitend een fietspad in de berm tussen het Van Overstraetenplein en het onderliggende fietspad langs de Tiensevest worden aangelegd. “Hierdoor zullen fietsers de spoorweg kunnen oversteken zonder nog van de fiets hoeven te stappen. Dankzij deze twee uitbreidingen aan de bestaande fietsbrug ontstaat op korte termijn een doorlopende en veilige fietsroute van Kessel-Lo naar Leuven centrum,” meent Peter Van Rompuy.

CD&V Kessel-Lo dringt er op aan dat deze werken zo snel mogelijk starten en in 2014 worden afgerond. De gemeenteraadsleden Peter Van Rompuy, Karin Brouwers, Fons Laeremans en Herwig Beckers zullen dit dossier actief in de gemeenteraad opvolgen.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer