Federale Regering onderzoekt verlenging van fiscale gunstmaatregel in de bouwsector.

Federaal Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, wil de gunstregeling waarbij het btw-tarief van 21% naar 6% verlaagd werd voor de afbraak en heropbouw van woningen, verlengen met twee jaar. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams Fractievoorzitter en Senator, Peter Van Rompuy.

Sinds 1 januari 2021 kan iedereen die een woning koopt die hij volledig wil afbreken om vervolgens herop te bouwen, genieten van een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van de gebruikelijke 21%. In de 32 centrumsteden bestond deze fiscale maatregel al langer, maar in kader van de relance werd het verlaagde tarief begin dit jaar uitgebreid naar heel het grondgebied. Dit voor zover het tijdstip waarop de belasting opeisbaar wordt, zich voordoet vanaf 01.01.2021 tot en met 31.12.2022 én uiterlijk op 31 december van het jaar van de eerste ingebruikneming van de woning.  De federale regering onderzoekt nu of een verlenging van deze gunstmaatregel mogelijk is in het ruime kader van het herstart- en transitieplan.

Uit een rondvraag van de Confederatie Bouw blijkt dat de coronacrisis bijzonder hard heeft toegeslagen in de bouwsector. Dit zowel op vlak van levertermijnen als op vlak van prijsstijgingen. Bijna 62% van de respondenten gaven aan dat levertermijnen twee weken langer worden, voor 36% gaat het zelfs over vertragingen van meer dan 4 weken. Wat betreft de prijsstijgingen gaf 59% aan dat de prijzen minstens 15% hoger zouden liggen, 32% spreekt zelfs van prijzen die minstens met een kwart zijn toegenomen. Zowel wat betreft de leveringsproblemen als de prijsstijgingen blijken er vooral problemen te zijn met hout en polyurethaanisolatie.

Ten gevolgen hiervan worden jonge gezinnen die bouwen of plannen hebben om te bouwen geconfronteerd met enorme vertragingen alsook bijkomende kosten die tot 20-30% kunnen oplopen. Dit omwille van externe factoren waar zij zelf geen vat op hebben zoals de vertragingen bij de aannemer, de schaarste van materialen en de leveringstermijnen die uitlopen.

“Een potentiële verlenging van de huidige gunstregeling waarbij de toepassingsvoorwaarden ongewijzigd overgenomen worden lijkt mij noodzakelijk om de betaalbaarheid te garanderen. Ik ben dan ook tevreden dat de Federale Regering de mogelijkheden onderzoekt en dat Minister van Peteghem voorstander is van de huidige regeling met twee jaar te verlengen”. Besluit Van Rompuy.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer