Een werkgelegenheidspact voor België

(verschenen in De Tijd op 05/06/2011 en Het Laatste Nieuws op 06/06/2011)

Begin volgende week maakt de Europese Commissie haar aanbevelingen bekend voor de begroting en het economisch beleid van België. De vorige jaren bleef deze eisenbundel veelal dode letter. Die tijd is nu definitief voorbij. Het voorbije jaar bouwden de 27 lidstaten stap voor stap aan een structurele hervorming van het Europese budgettair en economisch kader. De omwenteling is dermate groot dat voor de financiële markten de EU nu het enige ‘ratingbureau’ is met échte geloofwaardigheid.

Midden april dienden de verschillende regeringen van ons land een lijvig rapport in bij Europa. Ook al doet België het op verschillende vlakken beter dan het Europese gemiddelde, toch zal de Commissie ook ons land wijzen op de zwakke plekken, en dringende maatregelen eisen. Gelet op de politieke impasse kan België zich niet de luxe veroorloven om hieraan geen gevolg te geven. We moeten voorkomen meegesleurd te worden in de maalstroom van de Griekse schuldencrisis. Een hogere rente op de staatsschuld kunnen we missen als kiespijn.

Om in te spelen op de aanbevelingen van Europa, beschikken de deelstatelijke regeringen over voldoende slagkracht. Maar zolang er geen nieuwe federale regering is, moet de regering in lopende zaken dringende maatregelen nemen. Daarvoor kan het rekenen op de steun van het parlement, dat wel over de volheid van bevoegdheid beschikt.

Naast een strikte opvolging van de begroting, zal de Europese Commissie zo goed als zeker eisen dat België in de eerste plaats de werkzaamheidsgraad verhoogt. Daarom vragen wij aan de regeringen van dit land om voor de zomer drie concrete maatregelen uit te voeren, als een ‘werkgelegenheidspact’ voor België. Dit pakket van drie maatregelen is ook politiek haalbaar, want er bestaan al quasi-akkoorden over.

Ten eerste vragen wij dat in Vlaanderen effectief werk  gemaakt wordt om het begeleidingstraject voor werklozen boven 50 jaar uit te breiden tot de groep werkzoekenden tot 58 jaar. Tijdens de volgende jaren, die wellicht gekenmerkt worden met een krapte op de arbeidsmarkt, moeten wij de kans grijpen om ouderen aan de slag te houden. Ook de andere deelstaten, die tot hiertoe 50-plussers nauwelijks activeren, moeten op dit terrein belangrijke stappen voorwaarts zetten.

Ten tweede vragen wij dat de federale regering bij de Nationale Bank een studie bestelt over de effecten van het huidige systeem van automatische indexering van de lonen. Deze studie was reeds voorzien in het eerste ontwerp van Interprofessioneel Akkoord (IPA) van begin dit jaar. Ondanks de duidelijke loonnorm die werd overeengekomen in het uiteindelijke IPA, geven nieuwe prognoses aan dat de loonhandicap van onze bedrijven met de buurlanden met bijna 1% zal toenemen in 2011-12. Deze situatie is onhoudbaar.

Ten derde voorziet het Generatiepact voor november dit jaar een evaluatie. Indien blijkt dat de doelstellingen qua werkzaamheidsgraad bij ouderen niet worden gehaald, bepaalt het pact dat de loopbaanvereiste voor brugpensioen wordt opgetrokken van 38 naar 40 jaar. Wij vragen de regering om deze evaluatie nu reeds uit te voeren. Laat ons eens niet ‘overzomeren’, maar wel ‘voorzomeren’ …

De aanbevelingen van de Europese Commissie creëren een ‘sense of urgency’ om dit werkgelegenheidspact nog voor de zomer uit te voeren. Laat ons deze kans met beide handen grijpen. Het kan, met de steun van het parlement. Het moet, van Europa. Just do it!

Koen Van den Heuvel,

Peter Van Rompuy,

Parlementsleden voor CD&V

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer